Většina obnošených šatů končí v Česku v odpadním koši. Může za to malá síť sběrných míst, kam by se použité textilní oděvy mohly odkládat, a lidé navíc ani nevědí, kde a jak šaty ekologicky likvidovat. Ministerstvo životního prostředí proto chystá strategii, jak by se textil dále využil a případně recykloval. Jako na jeden z problémů na to resort poukázal i v Programu předcházení vzniku odpadů ČR, který schválila vláda.

Součástí dokumentu je mimo jiné i analýza o odpadu z potravin, obalů, baterií nebo vraků aut. “Tento program bude součástí strategického Plánu odpadového hospodářství, který by měl jít na vládu koncem listopadu. Stane se podkladem pro přípravu krajských plánů odpadového hospodářství a směrovkou pro předcházení vzniku odpadů,” řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Na plán navazuje i návrh Operačního programu Životní prostředí a novela zákona o odpadech.

Ročně si člověk podle skandinávské studie o prevenci vzniku textilního odpadu pořídí asi 16 kilo oděvů. Ministerstvo odhaduje, že pokud by si stejné množství pořídil i průměrný Čech, pohybovalo by se v tuzemsku množství prodaného textilu kolem 160 tisíc tun na deset milionů obyvatel. Přesné údaje o množství prodaného textilu v ČR však neexistují.

Úředníci předpokládají, že většina obnošených šatů končí ve směsném komunálním odpadu nebo v tříděném sběru a pak na skládkách. Jen malé množství putuje do charity. Kvůli nedostatku informací proto chce ministerstvo vypracovat metodiku, která by hodnotila produkci a “pohyb” obnošených a znovu použitých oděvů a odpadů z textilu. Kromě zvýšení sběrných míst by mohly pomoci i interaktivní mapy pro veřejnost.

Sběru nepotřebného oblečení se věnuje několik charitativních organizací. Například Diakonie Broumov provozuje 480 žlutých kontejnerů na obnošené oděvy, většinu z nich přitom pořídila z evropských fondů. Přes 50 kontejnerů je v Praze. Zhruba 30 sběrných míst nabízí prostřednictvím sběrných dvorů.

“Ročně vysbíráme sedm až osm tisíc tun oděvů a textilu. Veškerý sebraný textil dále zpracováváme, pouze zhruba pět procent se stane odpadem,” uvedla oblastní ředitelka Diakonie Broumov Lenka Wienerová.

Také Charita ČR provozuje po celém území republiky několik humanitárních skladů ošacení a takzvaných sociálních šatníků. Sběrem a ekologickým zpracováním použitého textilu, obuvi či hraček se zabývá i Český červený kříž. Především oděvy posílá do sociálních zařízení, ošacovacích středisek, ale i do rozvojových zemí. Některý textilní odpad recykluje – vyrábí koberce, izolace nebo čisticí textilie. Pět až osm procent putuje do secondhandů. Sběrem starého oblečení se snaží motivovat zákazníky i některé oděvní firmy, například za tašku obnošených šatů dávají peněžité poukázky.

AUTOR: ČTK

Zdroj: tyden.cz

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář