Státní tajemnice Ministerstva zemědělství a ochrany životního prostředí Srbska Stana Božović uvedla, že do roku 2028 musí všechny města a opštiny v Srbsku dokončit práce týkající se přípravy projektové dokumentace, financování, výstavby a zahájení odkládání komunálního odpadu na sanitární skládky.

Na prvním fóru na téma rozvoje recyklačního průmyslu a přenosu technologií i znalostí v oblasti nakládání s odpadem mezi představiteli německého a srbského průmyslu Božović uvedla, že do uvedeného roku budou obyvatelé z velké části třídit domovní odpad pro recyklaci, kompostování a skládky, v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech.

Podle slov Božović bude v následujících pětadvaceti letech do nakládání s odpadem investována pomocí různých finančních zdrojů přibližně miliarda €. Tyto finanční prostředky budou určeny na uzavírání, sanaci a rekultivaci současných nesanitárních skládek, kterých je nyní v Srbsku 3 500.

Kromě toho budou vyčleněny finance na výstavbu infrastruktury pro svoz, třídění, dopravu a skladování odpadu v 26 regionech, dále na zařízení pro ekologicky přijatelné spalování odpadu a mechanicko-biologické zpracování.

Systém  svozu odpadu v současné době pokrývá přibližně 60 procent populace, cílem je pak podle slov Božović, aby všem obyvatelům byla poskytnuta služba odvozu a likvidace odpadu.

Nyní Srbsko třídí a recykluje pouze pět procent odpadu, který zpracuje v regionálním systému nakládání s odpadem. Cílem je desetkrát větší množství, tedy 50 procent komunálního odpadu, nebo-li více jak milion tun recyklovaného odpadu ročně.

Recyklační průmysl Srbska zaměstnává na desítky tisíc zaměstnanců a Vláda aktivně pomáhá k jeho rozvoji nejen finančními opatřeními a nástroji, ale i politikou dosažení standardu v této oblasti, objasnila Božović.

Zkušenosti Německa v oblasti nakládání s odpadem a spolupráce se zástupci srbského průmyslu představují významný zdroj pro další rozvoj a pokrok sektoru nakládání s odpadem v Srbsku, uvedla Božović.

Fóra se účastnili zástupci Velvyslanectví Německa v Bělehradě, spolkového Ministerstva hospodářství a energie Německa, Evropské komise, Ředitelství pro ochranu životního prostředí a představitelé Vlády Srbska, průmyslu Německa a recyklačního průmyslu Srbska.

(Vláda Republiky Srbsko)

Zdroj: newbalkan.cz

 

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář