- Reklama -spot_img

Recyklací mědi vzniká odpovídající cirkulární materiál

Aktuálně

Eva Manté
Eva Manté
Pro kvalitní zpracování odpadů existují velké rozdíly mezi zeměmi. Recyklace by měla být společenské úsilí. Všichni bychom se měli podílet nejen na recyklaci, ale hlavně co nejvíce odpadu předcházet.

Poptávka po mědi roste. Očekává se, že během příštích 20 let naroste až o 50 procent a tento růst je součástí širšího trendu. Jak uvádí zpráva Světové banky z roku 2017 „Rostoucí role nerostů a kovů pro nízkouhlíkovou budoucnost“, do roku 2050 můžeme vzhledem k přechodu k nízkouhlíkové energetické budoucnosti očekávat desetinásobný nárůst poptávky po kovech včetně mědi.

V současné době je hnací silou růstu poptávky po mědi několik dlouhodobých trendů a očekává se, že budou pokračovat i v nadcházejících desetiletích. Tyto trendy zahrnují vyšší využívání elektroniky spotřebiteli, širší využívání elektrických vozidel (EV), zvýšené využívání obnovitelných zdrojů energie a vyšší energetickou efektivitu – a to vše vyžaduje ke své funkci značné množství mědi.

Existuje dostatek mědi, postačující této rostoucí poptávce? V současné době se globální zásoby mědi odhadují na 830 milionů tun ( US Geological Survey [USGS], 2019 ) a roční spotřeba mědi je 28 milionů tun. Podle údajů USGS jsou navíc od roku 1950 k dispozici zásoby mědi v průměru na 40 let a zdroje na více než 200 let, zahrnující zásoby, objevená a potenciálně zisková ložiska a neobjevená ložiska, předvídaná na základě předběžných geologických průzkumů. Celkový objem těchto zdrojů mědi je 5 000 milionů tun (USGS, 2014 a 2017). Kromě známých zásob stojí za zmínku, že 35 procent poptávky je pokrýváno recyklovanou mědí, což významně snižuje potřebu těžby mědi.

Čísla tedy mluví jasně. Je dostatek mědi, aby vyhověla současné i budoucí poptávce, a to i s ohledem na očekávaný růst poptávky po mědi v následujících letech. I když je vidět, že zde bude dost mědi pro více obnovitelných zdrojů energie a elektromobilů, je třeba ji využívat chytře a efektivně. Aby tomu tak bylo, budou zapotřebí investice průmyslu a také politická jistota a stabilita.

Průmysl mědi již významně investuje do inovací a trvale udržitelných řešení. Členové Copper Alliance® investují v průměru 20 miliard dolarů ročně, aby zlepšili svůj příspěvek k udržitelnému rozvoji v oblastech, jako je ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti jejich provozů. To však samo o sobě nestačí. Ačkoli je pravda, že průmysl může a měl by udělat více pro těžbu, využití a recyklaci mědi udržitelným způsobem, musí pro tyto investice existovat také příznivá politická stabilita a regulační prostředí.

Měď se nachází ve více než 20 zemích po celém světě, přičemž největšími světovými producenty jsou Chile, Peru, Čína a USA – dle International Copper Study Group (ICSG), 2017. Těžba mědi proto nezávisí na jedné konkrétní zemi nebo oblasti, jako je tomu v případě jiných surovin. Tato rozmanitost se promítá do větší stability trhu s mědí a snižuje rizikový profil mědi.

Pokud má být měď účinně a udržitelně vytěžena a zpracována, musí být stabilita produkce mědi v různých regionech sladěna s politickou jistotou a stabilními legislativními podmínkami. Problémy, jako jsou povolovací procesy rozšíření stávajících dolů pro uspokojení rostoucí poptávky po mědi, které jsou často pomalé, by mohly být lépe racionalizovány a mohly by těžit z větší politické jistoty.

Politická jistota a stabilní rámec povolování také zajišťují, že průmysl dodržuje a podporuje environmentální standardy a zapojení komunit.

Pokud jde o plnění budoucí poptávky po mědi, musí se vzít do úvahy recyklace a cirkulární ekonomika. Měď je v současné době recyklována ve významném měřítku. ICSG odhaduje, že v průměru 35% celosvětového využití mědi pochází z recyklované mědi. Měď je svým charakterem cirkulární materiál, protože neztrácí kvalitu při opětovném použití v jiné funkci. Recyklace více mědi nejen přispěje k uspokojení poptávky, ale také zlepší udržitelnost tohoto odvětví a zachrání více přírodních zdrojů planety.

Navzdory již značné míře recyklace může jít měďařský průmysl ještě dále. Pro recyklaci stále existuje nevyužitý potenciál. Je to ekonomická příležitost, kterou musí průmysl využít, což mu napomáhá udržet své podnikání, ale také vytvořit dlouhodobě udržitelnější ekonomiku.

I když významná míra recyklace a potenciál pro ještě větší recyklaci v měďařském průmyslu jsou působivé, recyklace sama o sobě nestačí k uspokojení poptávky a zajištění stabilní dodávky mědi. Bude třeba pokračovat v těžbě nové mědi. Řešení udržitelného uspokojování rostoucí poptávky je kombinací těchto dvou rámců; efektivní a udržitelné těžby s odpovídajícími normami v oblasti životního prostředí a vysoké míry recyklace, zajišťující co nejlepší využití mědi, která je v současné době na trhu.

I když poptávka v důsledku spotřebitelských a průmyslových trendů stále roste, stabilní dodávky mědi budou zachovány. Jak jsou tyto dodávky mědi využívány a recyklovány, však stále závisí na dalších faktorech. Aby se tato stabilní nabídka efektivně a udržitelně zachovala, musí existovat průmyslové investice a politická stabilita, nezbytná k tomu, aby se tyto investice mohly uskutečnit. To neznamená, že by nebyla potřeba vyšší míra recyklace a více cirkulárního průmyslu. Obě složky jsou životně důležité pro dlouhodobou stabilitu a udržitelnost průmyslu a my musíme k těmto otázkám zaujmout holistický přístup, abychom pro řadu dalších let zajistili životaschopný a odpovědný průmysl výroby mědi.

Zdroj: Evropský institut mědi

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace