Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/284501/virtual/www/domains/inodpady.cz/wp-content/plugins/og/includes/iworks/class-iworks-opengraph.php on line 331
- Reklama -spot_img

PŘÍSPĚVĚK ČAOH K POLEMICE K MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Jeden z trvajících zásadních rozporů ve věcném záměru zákona o odpadech je návrh MŽP na zrušení mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů. Zásadní připomínku proti zrušení mobilních zařízení podala řada připomínkových míst mezi nimiž je i ministerstvo průmyslu a obchodu.

Časopis Odpadové fórum v červnovém čísle vydal polemiku ke kritizovanému postoji MŽP. Úvod do polemiky a redakcí položený dotaz znějí:

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadu je jistě služba zajímavá a pro mnohé lidi i prospěšná a potřebná. Povolení k provozování takového zařízení dává kraj. Tu ochotně, tu méně. Na provoz těchto zařízení se dá dívat z různých pohledů, a proto dnes přicházíme do polemiky s otázkou:

Jsou mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů pro naše odpadové hospodářství dobrým řešením, nebo přítěží?


V rámci polemiky byli tentokrát osloveni:

Jan Maršák, Ministerstvo životního prostředí

Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

Jana Káčerová, Zlínský kraj

Lukáš Kůs, Česká inspekce životního prostředí

Ladislav Kobelka, Jihomorvaský kraj

Příspěvek Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství je k dispozici zde:

Tato otázka úzce souvisí s budoucím nastavením fungování systému sběru odpadů dle nového zákona o odpadech. Standardně fungujících mobilních zařízení jsou v ČR řádově desítky až stovky. Každodenně jej využívají tisíce původců odpadů.

Výhody mobilního zařízení

Základní pozitivum tohoto systému je, že odpady od původce může přímo v jeho provozovně převzít k tomu oprávněná osoba a pro původce tím končí další povinnosti ze zákona. To je hlavní rozdíl mezi pouhou přepravou odpadů a předáním do mobilního zařízení oprávněné osoby. Odpad se stává majetkem oprávněné osoby, která za něj od chvíle převzetí v provozovně původce nese plnou odpovědnost. V reálu také platí, že systém přes mobilní zařízení je pro původce většinou levnější než systém s využitím pouhé přepravy odpadů.

Jsou další zákazy a omezení skutečně nezbytné?

Pokud MŽP přichází s návrhem razantní změny, a to úplného zákazu mobilního sběru odpadů, či jeho navázání jen na specifické provozovny, pak je, dle mého názoru, zcela na místě ptát se po podrobné analýze, v čem je stávající systém tak kritický a nebezpečný, že je třeba ho zakázat. Jaké je číslo zásadních a opakovaných porušení zákona ze strany mobilních zařízení s popsanými negativními dopady na životní prostředí? Jsou to desítky, stovky, či snad tisíce případů? MŽP takovou analýzu bohužel nepředložilo, stejně jako analýzu dopadů navrhované změny na náklady původců. Motivace úřadu se tak zdá poněkud umělá a není jednoduché jí porozumět.

Efektivní systém dozoru nad přepravou rizikových odpadů je připraven. Proč tedy rušit původci široce využívanou možnost?

Návrhu MŽP není jednoduché porozumět v době, kdy legislativou konsensuálně prochází nový systém elektronické evidence přeprav nebezpečných odpadů, který zásadním způsobem zvýší dozor nad pohybem případných problémových odpadů. Zcela podporujeme zefektivnění dozoru přes elektronizaci a také jsme se jako ČAOH na jeho přípravě úzce podíleli. Je i v zájmu většiny odpadových firem, aby se s odpady nakládalo v souladu se stanovenými povinnostmi. Stále častěji zmiňovaná cesta zákazů a omezení je však něco zcela jiného.

Diskuze se přesouvá do připravy paragrafového znění

Proti návrhu MŽP uplatnilo zásadní připomínku i MPO, které se zrušením mobilního sběru odpadů rovněž zásadně nesouhlasí. Pozitivní ekonomická hodnota stávajícího funkčního systému je zejména pro tisíce původců odpadů příliš cenná, což je logické. Na druhé straně vlastně není zcela zřejmé, proč chce opět MŽP něco zakazovat. Věřím, že při přípravě paragrafového znění zákona bude tato oblast nakonec nastavena racionálně a bez dalších zbytečných a neodůvodněných zákazů.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

var bannersnack_embed = {„hash“:“bxcmaxzb5″,“width“:728,“height“:90,“t“:1435739808,“userId“:14384246,“bgcolor“:“#FFFFFF“,“wmode“:“opaque“};

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace