Zařízení má za cíl efektivně vytřídit a recyklovat domácí i zahraniční textilní odpad. Nová Finská technologie, která je založená na infračerveném spektru slibuje, že odpadním textiliím, které se složitě recyklují, napomůže automatizovaná metoda. Ta má nahradit ruční třídění.

Technologie založená na rozpoznávání pomocí infračerveného senzoru je známa hlavně při třídění plastových obalů. V třídění textilu je, ale zatím nová, potvrzuje projektový inženýr, který se podílel na vývoji této technologie.

Celý projekt je v současné době v pilotní fázi ve zpracovatelském závodu. Cílem je rychleji reagovat na podmínky oběhového hospodářství v oblasti zpracování vyřazeného textilu. Nová linka bude schopná používat nový infračervený senzor ke zpracování všech vyhozených textilií z Finska nebo textilního odpadu ze zahraničí.

Měl by to být spolehlivý systém pro rozpoznávání textilu. Ve Finsku byly doposud odpadní textilie tříděny ručně, jako i v jiných částech Evropy. To znamená, že pracovníci zkontrolovali štítky, aby identifikovali různé druhy materiálů. Štítky však mohou být nepřesné nebo dokonce mohou chybět. To se stává problematickým vzhledem k tomu, že průmyslová odvětví používající recyklovaná vlákna k výrobě nových produktů a musí mít jistotu o surovině, kterou používají.

Technologie optického rozpoznávání, která se v současné době vyvíjí, zlepší spolehlivost identifikace vláken v tkaninách a pomůže tak zajistit lepší kvalitu vytříděných textilních výrobků.

Recyklační firma chce zavádět novou technologii pro třídění odpadních textilií letos na podzim. Různá vlákna budou využita pro různé výrobky. Recyklované vlákno lze také použít pro účely, jako jsou kompozitní výrobky nebo dokonce izolační materiály.

Sběr a zpracování odpadních textilií by však bylo zbytečné, pokud neexistuje dostatečná poptávka po recyklovaných vláknech.

Recyklace textilu je možná pouze tehdy, je-li celý hodnotový řetězec textilu v souladu s oběhovou ekonomikou. Jinými slovy, pokud k uvedení nových produktů na trh používáme recyklovaná vlákna. Je proto nanejvýš důležité najít nové podniky, které chtějí využít recyklovaná vlákna pro vývoj nových produktů.

Zdroj: LSJH

Komentáře

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu. Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář