- Reklama -spot_img

Co všechno mají společného černé zlato (Ropa) a včely

Včely a Ropa

Aktuálně

Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Věřím, že 95% čtenářů neví, že ropa a včely mají mnoho společného. Začít bychom mohli tím, že obě jsou přírodního původu. Ano i ropa, která je výsledkem mnoha let „práce“ vykonané na organismech často stejně složitých jako je náš, jedinou přísadou navíc byl čas.

Včely máme spjaty se současností a mnozí si uvědomují jejich důležitost i pro budoucnost.

Ropu máme spjatu s minulostí a mnozí by ji nejraději v budoucnosti neviděli. Ropa je mimo jiné základem velkého množství plastů (ne všech). Vedlejším produktem „výroby“ medu je včelí vosk (a další látky).

Jedno je špinavé a druhé čisté, co je tedy může spojovat?

Je to vlastnost, o které jsem již před mnoha lety psal a téměř jsem na svůj článek zapomněl, než mi ho připomněla informace, která se ke mně dostala. Informace, které může významně ovlivnit negativní dopady způsobované denně na životním prostředí únikem ropných látek a jejich derivátů.

Havárie vozidel a jejich částí, poškozené cisterny na silnicích i železnici. Úniky provozních kapalin u strojů i techniky v továrnách. Denně mají hasičské sbory desítky a často i stovky zásahů, kde se snaží jednou chemickou látkou zastavit druhou, aby tak vznikla třetí „neutralizovaná“ a přesto zařazená mezi nebezpečný odpad, který je nutné spalovat, či zahrabávat na skládkách, resp. skládkovat či likvidovat ve speciálním režimu. Úniky do vody jedné, či druhé látky pak způsobují hromadná úmrtí všeho živého a nepomůže ani jednou za desetiletí vysazení raků za přítomnosti televizních kamer.

Při „výrobě medu“ kterou člověk stále nedokáže i přes technologický pokrok napodobit, vzniká několik „vedlejších produktů“ se kterými si jak včely, tak příroda ví rady, ale člověk je dlouho opomíjel. Jedním z nich je včelí vosk, který sice známe v podobě svíček a několika méně známých použití, ale asi málokoho by napadlo, že právě včelí vosk dokáže po zpracování velmi efektivně pracovat s úniky ropných látek a v řádu minut jejich škodlivost eliminovat do té míry, že na místo nebezpečného odpadu na místě zůstane jen neškodná látka, kterou lze použít například jako hnojivo.

I přesto, že tuto skutečnost zná skutečně jen hrstka lidí, je tato schopnost známa již desetiletí a vlastnosti byly používány například i při takových katastrofách, jakými bylo například ztroskotání tankeru EXXON VALDEZ apod.

Jedním z důvodů držení pod pokličkou byl fakt, že metodu zpracování znaly jen dvě firmy na světě, jedna v Evropě a druhá ve spojených státech. Zatímco první, se nedokázala prosadit, druhá začala výrobu realizovat například pro NASA a začala rozvíjet svůj výrobní program dle požadavků amerického trhu, k němuž ropa a s ní spojené úniky, patří.

Důvodem, proč se o výrobku zmiňuji je prostý. Po mnoha letech totiž konečně vstupuje i na český trh.

K výhodám řešení patří, že výrobky jsou netoxické a je možné se jich dotýkat holou rukou i bez ochranných prostředků. Funkčnost prášku je dána kromě jiného schopností nasát, resp. absorbovat až 20x vlastního objemu. Toto probíhá kromě jiného i díky reakci s hydro karbonem a práci mikroorganismů.

Nezanedbatelnou výhodou je úspora nákladů spojená původně s nutností likvidace zbytků jako nebezpečného odpadu. Tato odpadá, zbytky již pro životní prostředí.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

Zanechte komentář

- Reklama-

Recyklace