- Reklama -

Co všechno mají společného černé zlato (Ropa) a včely

Včely a Ropa

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Věřím, že 95% čtenářů neví, že ropa a včely mají mnoho společného. Začít bychom mohli tím, že obě jsou přírodního původu. Ano i ropa, která je výsledkem mnoha let „práce“ vykonané na organismech často stejně složitých jako je náš, jedinou přísadou navíc byl čas.

Včely máme spjaty se současností a mnozí si uvědomují jejich důležitost i pro budoucnost.

Ropu máme spjatu s minulostí a mnozí by ji nejraději v budoucnosti neviděli. Ropa je mimo jiné základem velkého množství plastů (ne všech). Vedlejším produktem „výroby“ medu je včelí vosk (a další látky).

Jedno je špinavé a druhé čisté, co je tedy může spojovat?

Je to vlastnost, o které jsem již před mnoha lety psal a téměř jsem na svůj článek zapomněl, než mi ho připomněla informace, která se ke mně dostala. Informace, které může významně ovlivnit negativní dopady způsobované denně na životním prostředí únikem ropných látek a jejich derivátů.

Havárie vozidel a jejich částí, poškozené cisterny na silnicích i železnici. Úniky provozních kapalin u strojů i techniky v továrnách. Denně mají hasičské sbory desítky a často i stovky zásahů, kde se snaží jednou chemickou látkou zastavit druhou, aby tak vznikla třetí „neutralizovaná“ a přesto zařazená mezi nebezpečný odpad, který je nutné spalovat, či zahrabávat na skládkách, resp. skládkovat či likvidovat ve speciálním režimu. Úniky do vody jedné, či druhé látky pak způsobují hromadná úmrtí všeho živého a nepomůže ani jednou za desetiletí vysazení raků za přítomnosti televizních kamer.

Při „výrobě medu“ kterou člověk stále nedokáže i přes technologický pokrok napodobit, vzniká několik „vedlejších produktů“ se kterými si jak včely, tak příroda ví rady, ale člověk je dlouho opomíjel. Jedním z nich je včelí vosk, který sice známe v podobě svíček a několika méně známých použití, ale asi málokoho by napadlo, že právě včelí vosk dokáže po zpracování velmi efektivně pracovat s úniky ropných látek a v řádu minut jejich škodlivost eliminovat do té míry, že na místo nebezpečného odpadu na místě zůstane jen neškodná látka, kterou lze použít například jako hnojivo.

I přesto, že tuto skutečnost zná skutečně jen hrstka lidí, je tato schopnost známa již desetiletí a vlastnosti byly používány například i při takových katastrofách, jakými bylo například ztroskotání tankeru EXXON VALDEZ apod.

Jedním z důvodů držení pod pokličkou byl fakt, že metodu zpracování znaly jen dvě firmy na světě, jedna v Evropě a druhá ve spojených státech. Zatímco první, se nedokázala prosadit, druhá začala výrobu realizovat například pro NASA a začala rozvíjet svůj výrobní program dle požadavků amerického trhu, k němuž ropa a s ní spojené úniky, patří.

Důvodem, proč se o výrobku zmiňuji je prostý. Po mnoha letech totiž konečně vstupuje i na český trh.

K výhodám řešení patří, že výrobky jsou netoxické a je možné se jich dotýkat holou rukou i bez ochranných prostředků. Funkčnost prášku je dána kromě jiného schopností nasát, resp. absorbovat až 20x vlastního objemu. Toto probíhá kromě jiného i díky reakci s hydro karbonem a práci mikroorganismů.

Nezanedbatelnou výhodou je úspora nákladů spojená původně s nutností likvidace zbytků jako nebezpečného odpadu. Tato odpadá, zbytky již pro životní prostředí.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...