- Reklama -spot_img

Agentury, které organizují společenské akce mají existenční problémy

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Třičtvrtě miliardy korun tržeb představuje očekávaný propad eventových aktivit za dobu tří měsíců.

Česká eventová asociace (ČEA) dnes zveřejnila výsledky své bleskové ankety. Nařízená opatření se přímo dotknou téměř 10 tisíc osob, 57 subjektů pozastavilo nebo úplně zastavilo svou podnikatelskou činnost. Průzkumu se zúčastnilo 416 subjektů z oblasti organizování eventů a souvisejících podnikatelských aktivit, jako je výstavnictví, poskytování cateringových služeb a dalších obslužných aktivit.

„Výsledky ankety jsou poměrně znepokojivé,“ uvedl Jan Kubinec, předseda ČEA. A dále doplnil, „Situace je vážná, vnímáme pozitivně plánovaná opatření státu, více než pětina respondentů zvažuje, že využije některé z vyhlášených či plánovaných pomocných opatření od státu. Zároveň čtvrtina respondentů však pomoc od státu ve formě půjčky nevyužije.“ ČEA již v minulém týdnu vydala své stanovisko a výzvu k základní pomoci podnikatelům a OSVČ, a to nejenom v sektorů eventů.

„Naše požadavky jsou stále platné a očekáváme, že se jimi budou státní orgány vážně zabývat. Sami jsme okamžitě provedli všechna opatření, která naše ztráty minimalizují. Museli jsme však sáhnout i k opatřením která mají přímý dopad na snížení mezd. To se dotklo více jak 5 tisíc osob,“ řekl Jan Kubinec.

 

Třetina agentur přišla o více než 80 % zakázek.

Pro udržení pracovních míst po skončení krizové situace navrhujeme, aby vláda urychleně zvážila a přijala následující opatření.

− odložení plateb DPH s okamžitou platností na dobu nejméně tří měsíců po skončení krizových opatření

− okamžité osvobození od odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem

Celkové očekávané škody v rámci eventového sektoru a souvisejících služeb předpokládají účastníci ankety ve výši 1 077 miliónů korun. Zároveň z ankety vyplynulo, že více než třetina agentur přišla o více než 80 % zakázek, a z toho 115 podnikatelských subjektů přišlo
dokonce o zakázky v plné výši. ČEA postupuje samozřejmě v úzké spolupráci s dalšími profesními asociacemi, především s Asociací malých a středních podnikatelů a živnostníků a Asociací hotelů a restaurací České republiky. „Naše požadavky a očekávání od státních a vládních orgánů jsou si velice blízká, či dokonce shodná,“ řekl Jan Kubinec.

Náš společný zájem je zachování zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro rychlý rozjezd podnikání, až budou nutná opatření ukončená,“ dále dodal Kubinec.

Sektor eventů a pořadatelů hromadných akcí je opatřeními dotčen velice výrazně. K omezení akcí došlo ihned v prvním kroku vládních opatření, zároveň je naprosto jasné, že k uvolnění pořádání hromadných akcí dojde až v poslední fázi návratu ke standardnímu fungování společnosti. Návrat k normálu nebude z pohledu ČEA možný ani při zavedení tzv. chytré karantény.

I když více než 20 % respondentů odpovědělo, že má zájem využít některou z forem pomoci státu, jsou stále v konečném rozhodnutí zdrženliví, protože nechtějí své podnikatelské aktivity zatížit půjčkami, které by v dlouhodobém horizontu mohly mít neúnosné ekonomické
dopady. Kubinec k tomu dodává „Naše klíčové očekávání je, že stát rozhodne o opatřeních, která zamezí zdanění práce, která nemohla být vykonána.“

Česká eventová asociace vznikla v roce 2017 a je dobrovolným zájmovým spolkem právnických a fyzických osob v oblasti event marketingu a sales promotion v ČR. Asociace se podílí na nastavování profesních evropských standardů v oblasti event marketingu. V současné době sdružuje 24 agentur, které reprezentují největší a nejvýznamnější představitele oboru. Celkový obrat členských agentur za rok 2019 činil 4 105 mil. Kč. Doplňující informace o realizované anketě Anketa byla uskutečněná online a probíhala v období mezi 16. 3. a 20. 3. 2020. Celkem se průzkumu účastnilo 416 respondentů, 57,45 %  společností a 42,55 % živnostníků a mikropodnikatelů. Reprezentuje tedy celkem 9 812 osob, což představuje 20 % všech pracovníků odvětví. Počet OSVČ, mezi které byli zařazení jak umělci, tak i technické profese, tlumočníci a překladatelé, činil více než 1 512 osob.

Zdroj: tisková zpráva Česká eventová asociace

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace