Domů Dotace Čerpání dotací z fondů EU si Česko vede dobře

Čerpání dotací z fondů EU si Česko vede dobře

Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede dobře, v žebříčku evropské sedmadvacítky je na 12. místě

0

Ministerstvo pro místní rozvoj 10. listopadu uskutečnilo online jednání Rady pro fondy Evropské unie (dříve Rada ESIF) na pracovní úrovni. Členové Rady řešili hned tři programová období – byla jim předložena dokumentace o uzavírání období 2007-2013, aktuální data k období 2014-2020 i nejnovější informace o přípravě nové unijní sedmiletky 2021-2027.

Dobrou zprávou je, že celkem tři programy pro období 2014-2020 se dočkaly navýšení alokace z nových nástrojů na obnovu po koronavirové krizi. Již dříve získal Program rozvoje venkova více než 186 milionů eur navíc z dodatečných zdrojů.  IROP, kromě již přidělených 208,7 milionů eur, nyní získá dalších více než 313 milionů eur v rámci nástroje REACT-EU, který má pomoci hospodářskému oživení po pandemické krizi. Tyto prostředky budou využity ve zdravotnictví a integrovaném záchranném systému. Další necelé 4 mil. EUR budou poskytnuty na potravinovou a materiální pomoc nejchudším v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci,  informovala Kateřina Neveselá, ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU. „Určitě chci také upozornit na to, že ve srovnání čerpání členských zemí byla ČR ke konci září na 12. místě, a to díky proplacení už 66 procent alokace. Jedná se o nejlepší pozici, které dosud Česko v programovém období 2014-2020 dosáhlo,“ dodala Neveselá.

Nejvíce prostředků vzhledem k celkové alokaci programu bylo proplaceno v případě OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (94,3 procent z alokace programu), dále pak v OP Technická pomoc (80 procent) a v OP Zaměstnanost (79,7 procent).

Vedle představení aktuálního stavu čerpání bylo důležitým bodem jednání také projednání rizik implementace programů v roce 2021. Zpráva konstatuje, že dříve vydaná opatření, která mají rizikům předcházet, se daří plnit, a že ve srovnání s dalšími členskými státy EU si Česko vede dobře. Velkým úspěchem je splnění pravidla n+3, díky kterému nebude muset Česká republika vracet žádné peníze do evropského rozpočtu.

Rada probírala i stav uzavírání programového období 2007-2013. Od listopadu 2020 Česko neobdrželo od Evropské komise návrh na uzavření dalšího programu. Nadále tedy platí, že třináct operačních programů daného období už patří mezi uzavřené a šest mezi částečně uzavřené ze strany Komise. Mezi neuzavřené programy, tedy ty, které nedostaly ani předběžný návrh na uzavření, už v současné době žádný program nespadá. Za programové období 2007–2013 je v tuto chvíli vykazováno celkové nedočerpání ve výši přibližně 996,9 milionů eur (tj. přibližně 25,5 miliard korun), vyčerpáno je tedy 96,3 % alokace. Konečná výše nedočerpání bude známa až po uzavření všech operačních programů ze strany Komise.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version