Domů Byznys Systémové řešení i možnost zlepšení situace v souvislosti s COVID-19

Systémové řešení i možnost zlepšení situace v souvislosti s COVID-19

0
Globální pandemie KORONAVIRUS - COVID 19

Kroky spojené s návrhem systémového řešení stabilizace a zlepšení situace v souvislostí s globální pandemií COVID-19

Vážení spoluobčané,

necelých 24 hodin po publikaci výše uvedeného návrhu, byl pro všechny občany České republiky premiérem vyhlášen vládou schválený zákaz vycházení. Tento je pln výjimek, k nimž patří, kromě jiného i cesty do práce a z práce.

V praxi to tedy znamená povolení shromažďování občanů v místech s jejich největší, a navíc ještě pravidelnou koncentrací. Jsou to místa, v nichž v mnoha případech je narušován osobní prostor. O doporučené vzdálenosti mezi lidmi ani není třeba hovořit. Nikdo totiž při promýšlení layoutu továren nepomyslel na to, že by se k sobě lidé v pozici pracovníků, neměli přiblížit na více než 2 metry.

Stejně tak výjimkou zůstává i doprava v MHD. Zde je lidská blízkost předurčena již v základu tohoto dopravního prostředku.

Nová vyhláška připomíná válečný stav. Jedinou výjimkou je, že zatím není slyšet střelba. Včera jsem navrhl systémové řešení, a to je jediné, co nové vládní nařízení opět neposkytuje a nenabízí.

Dnes bych rád návrh doplnil a upřesnil o kroky, jejichž realizaci doporučuji zahájit s okamžitou platností. Tedy jako přípravu na další vývoj situace. Zde je tedy prvních pět.

  • Využít stavu „omezené výroby“ a provést inventarizaci skladových zásob se zvláštním zaměřením na zásoby a sklady tzv. neshodných výrobků, či místa obsahující přebytky výroby s vytvořením specifikace jejich objemu, v rozpadu dle typu a počtu kusů, čí jednotek
  • Připravit „katalog“ takto specifikovaných položek, včetně vizuální evidence
  • Sdílet zjištěné položky do nově vytvořeného systému evidence
  • Definovat volné výrobní možnosti a kapacity, a to včetně možnosti změny orientace z primární na sekundární výrobu (např. namísto šití potahů, či koberečků do aut, možnost šití ochranných prostředků apod)
  • Upřesnit kontakty a jména na osoby, které mají rozhodující pravomoci v oblasti s nakládáním s EXISTUJÍCÍMI ZDROJI, jež byly definovány v předchozích krocích.
INDUSTRY 5.0 jako průmyslová evoluce řízená člověkem

Cílem je rychlé vytvoření celorepublikové banky existujících zdrojů. Takzvané INDUSTRY 5.0 VAULT, která následně bude moci býti propojena i se stejnými zdroji v zahraničí. Nikoliv za účelem kontroly, či nucené represe, ale za účelem jejich efektivního využití v co největším měřítku. To nejen v době stavu nouze, ale i následně tak, aby se systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání stala jedním z průmyslových standardů. Stejně tak i INDUSTRY 5.0, aby se stalo nedílnou součástí všech existujících průmyslových odvětví a činností, nejen v průmyslu, ale i mimo něj.

V rámci dalšího postupu bude docházet k vytvoření synergických vazeb, které budou umožňovat systémové využití existujících zdrojů. Často i mimo primární oblast použití, a to s cílem minimalizovat závislost na nových zdrojích a na globálních dodávkách zboží nebo materiálů, a to včetně výrobků denní spotřeby.

Po zpracování výše uvedených kroků, nastane po odsouhlasení všemi aktivně účastnými stranami, zahájení činnosti vedoucí k realizaci a faktickému využití nově objevených zdrojů pro pokrytí nově vzniklých, či trvalých potřeb občanů, firem i státu. To nejen v době nouze, ale i době běžného provozu tak, jak byl znám z doby před krizí koronaviru COVID-19.

Jsem plně přesvědčen o tom, že bez ohledu na vzniklou situaci dokáží občané a firmy v České republice nejen následovat příklady ze zahraničí, či využívat cizích zdrojů, ale jít příkladem v postupu a aplikaci systémového řešení na použití zdrojů vlastních. To na rozdíl od nařízení vlády bude mít za důsledek nejen stabilizaci stavu, ale i korekci dalšího vývoje. Nejen na lokální, ale globální úrovni, kromě jiného i proto, že mnoho firem a výrobních podniků realizujících svou činnost na území České republiky, jsou součástí větších, často nadnárodních celků. Příklady tzv. DOBRÉ PRAXE mohou být realizovány i v dalších lokacích, destinacích a oblastech.

Změny systému totiž nejsou vázány na segment, výrobek, či lokaci, ale jsou aplikovatelné všude. Jedinou podmínkou zůstává skutečná snaha CHTÍT. Ta, jak ukazuje reakce na předložený návrh, mezi firmami a občany je.

V průběhu následujících hodin dojde k upřesnění a ujednocení formy informací, stejně jako k definici adresy sběrného místa a kontaktů. Na ty, kdo budou celou činnost koordinovat s cílem dosažení co největší transparentností a efektivity, které jsou podmínkou úspěšné realizace.

Na závěr mi dovolte, abych navrhl konkrétní krok, který umožní více než polovině občanů České republiky získat základní ochranu v podobě roušky na obličej. To bezplatně a okamžitě. Roušku totiž již mají, jen na ni zapomněli. Je totiž součástí lékárničky* jejich vlastního vozu. Věřím, že aktuální případ nouze, nebude důvodem k trestu za její využití.

Rád bych jen dodal, že lékárniček je na pultech a ve skladech jistě stovky tisíc, až miliony kusů. Je tedy nasnadě se ptát, zdali by nepomohlo jejich vyjmutí a poskytnutí i lékařům, sestrám, seniorům, ošetřovatelům, ale i například pracovníků na pokladnách v obchodech nebo místech, kde se připravuje jídlo. Pokud vím, tak velkým vlastníkem skladových zásob je i Česká Pošta, která lékárničky ve své nabídce měla a možná ještě má.

Jen doplním, že kromě roušky obsahuje lékárnička i ochranné rukavice, které je možné, stejně dobře využít, ne však jednorázově, ale optimálně opakovaně a s rozvahou.

Michael Rada – člověk

* Poznámka: Některé z lékárniček obsahují pouze resuscitační roušky. Klasická rouška není standardním vybavením i všech autolékárniček.  

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version