Domů Byznys Systém prevence vzniku odpadu s INDUSTRIAL UPCYCLING

Systém prevence vzniku odpadu s INDUSTRIAL UPCYCLING

0

V měsíci květnu oslaví šest let své existence nástroj systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání určený pro implementaci v průmyslových závodech .

INDUSTRIAL UPCYCLING byl vyvinut pro vybudování světa bez odpadu a plýtvání, což je cíl, který jsem si dal při založení své živnosti a následně ho vložil i do o rok později založené společnosti IBCSD LAB s.r.o., která se stává centrálou mezinárodní sítě implementující definované a vyzkoušené principy a postupy aplikované v realizovaných projektech u stále se rozšiřující sítě klientů z řad převážně průmyslových závodů a podniků.

Za celou dobu své existence nebyl INDUSTRIAL UPCYCLING a následně ani IBCSD LAB s.r.o., či některý z projektů podporován financováním třetích stran, dotačními programy, sbírkami, či investory a byl financován výhradně prostředky ze zisků, které sám generoval.
Za dobu své existence INDUSTRIAL UPCYCLING zabránil tomu, aby se více než 350.000 tun výrobků a materiálů stalo odpadem a toto číslo rychle narůstá.

IBCSD LAB je základem konglomerátu, jehož členové reprezentující různé obory podnikání a činností a s ní spojenou expertízu mají jeden společný cíl, kterým je vytvoření světa bez odpadu a plýtvání. Respektují principy vložené do základního kamene TRANSPARENTNOST-DĚLENÍ ZISKU-EFEKTIVITU, aplikujíce všechny souběžně.

Tento příspěvek má za cíl ukázat existenci INDUSTRIAL UPCYCLING a jeho cílem je oslovit všechny, kdo jsou toho názoru, že je lepší generovat profit, nikoliv odpad, kdo preferuje žít na ŽIVÉ MODRÉ PLANETĚ ZVANÉ ZEMĚ namísto přežívání na šedé kouli bahna zvané globální skládka.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version