Domů Recyklace Soutěž přeměna odpadů na zdroje pro podporu oběhového hospodářství

Soutěž přeměna odpadů na zdroje pro podporu oběhového hospodářství

0

Věříme, že i v letošním ročníku se můžeme těšit na celou řadu kreativních nápadů a projektů, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Naším hlavním cílem je opět nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe úspěšných českých firem, které v oběhovém hospodářství našly svou podnikatelskou příležitost.

Soutěž je opět určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy a žákům a studentům všech typů škol a mimoškolních zařízení.

V jednotlivých kategorií spolu budou soutěžit projekty budující odpovědný přístup k využívání surovin. Může se jednat o kreativní zpracování použitých plastů, starého papíru nebo inovativní využití druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě.

Soutěž je opět rozdělena do 7 kategorií:

1. Výrobní podniky

Pro firmy vyrábějící produkty, které zcela nebo částečně využívají druhotné suroviny.

2. Stavebnictví

Pro společnosti, které využívají druhotné suroviny v rámci stavební činnosti.

3. Projekty veřejné správy

Pro obce, které se zabývají zpracováním druhotných surovin či propagací využívání druhotných surovin nebo výrobků z nich.

4. Studenti VŠ

Pro studenty VŠ, kteří dokázali využít druhotné suroviny nebo výrobky s ukončenou životností

5. Studenti VOŠ, SŠ, SOU

Pro studenty SŠ, jimž se povedlo kreativně zpracovat výrobky, které by jinak skončili v odpadu.

6. Žáci ZŠ, ZUŠ a DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit

Pro žáky ZŠ, kteří mají zajímavé nápady, co udělat z předmětů a výrobků, které už dosloužily a končí v popelnicích nebo kontejnerech.

Novinkou je malá změna kategorie č. VII., která je nově otevřena pro:

7. Podnikatelské subjekty, veřejnou správu a neziskové organizace

s různorodou činností a projekty podporujícími cirkulární ekonomiky (např. vzdělávací a osvětové akce, soutěže, organizované výměny věcí, sdílení dopravy atd.)

Přihlášky do všech kategorií můžete zaslat do 15. dubna 2020. Ze všech účastníků pak odborní hodnotitelé vyberou 5 nejlepších, které pozveme na slavnostní vyhlášení, které se bude konat během měsíce června.

Těšíme se na vaše projekty!

Zdroj: druhotnasurovina.mpo.cz

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version