Domů Odpady Represivními metodami k třídění odpadu, povede jen k dalšímu vytváření odpadků.

Represivními metodami k třídění odpadu, povede jen k dalšímu vytváření odpadků.

0

Dne 25.8.2019 vyšel v periodiku soudruha premiéra článek s názvem ODPADOVÁ REVOLUCE. KDO NEBUDE TŘÍDIT, ZAPLATÍ O DOST VÍC NEŽ DNES. Nejsem sám, kdo má potřebu se k tomuto tématu vyjádřit. Již v den publikace stejnou chuť projevilo přes 850 diskutujících (a to byla neděle).

Na rozdíl od valné většiny diskutujících, které rozhodily hlavně hrozby zvyšování cen. Já vidím téma komplexněji. To díky práci, kterou je SYSTÉMOVÁ PREVENCE VZNIKU ODPADU. Tedy téma na které Ministerstvo Žehu Posledního (MŽP) zcela zapomnělo.

Článek iDNES tak popisuje, co všechno by se mělo, dle ministerstva dělat s odpadem. Nikoliv však, předcházet mu. Protože žijeme v době ˇˇdezinformacíˇˇ a celý článek a možná i práce MŽP jednou je. Dovolím si okomentovat nové plány odpadové politiky a připojit vlastní návrh možných změn.

PŮVODNÍ NÁVRH A VYSVĚTLENÍ vs. REÁLNÝ DŮVOD ZMĚNY

1. POPELNICE NA TEXTIL

Od roku 2025 se na veřejných prostranstvích povinně objeví kontejner na textil. Barva není dosud jasná. „My se budeme do začátku platnosti povinnosti snažit barvu kontejnerů na textil sjednotit,“ ujišťuje Petra Roubíčková z ministerstva životního prostředí.

I.  TEXTIL JE ODPAD

Proto je třeba se k němu takto chovat. Namísto dlouhodobého využití, jedno nošení, namísto zašití, vyhození, namísto předělání a nalezení nové možnosti využití (např. upcycling) jen a pouze cesta na skládku. Textil je totiž objemný, tak jeho skládkování i odvoz budou vynášet.

2. CO VYHODÍTE, ZAPLATÍTE

Nově půjde vybírat za odpad dle vyprodukovaného množství. Nicméně je to na dobrovolnosti obce, zda systém takto nastaví.

„Pokud nebude stačit dát lidem blíž kontejnery a zavést třídění bioodpadu, mohou obce přejít k poplatku za komunální odpad podle množství,“ vysvětluje expert na odpady Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Další motivací pro obce bude i takzvaná třídicí sleva. Pokud obec splní recyklační limity, nezvýší se jí skládkovací poplatek. Může to pak zohlednit u místních poplatků.

Zákon zároveň zakazuje dvojí zpoplatnění, na které si dnes lidé často stěžují. Týká se třeba lidí, kteří dnes platí za odpad tam, kde jsou trvale hlášeni, ale reálně žijí jinde a tam platí také.

II.  PLAŤTE VÍCE, ZA MIZERNOU PRÁCI

Pan Kropáček je Expert na Odpady hnutí Duha, a to je možná důvod proč na konci duhy je skládka. Třídění je lež, a to ne své podstatě, ale provedení, které pan Kropáček a mnoho dalších odborníků za peníze a příspěvky odpadových společností tak silně podporuje.

ODPADOVÝ PRŮMYSL PROFITUJE Z RŮSTU OBJEMU ODPADU A ODPADEM SE VĚC STÁVÁ, UMÍSTÍM-LI JI DO POPELNICE.

VÍCE POPELNIC A KONTEJNERŮ = VÍCE ODPADU

Již řadu let píší odpadové zákony ODPADOVÉ SPOLEČNOSTI s jediným cílem, zajistit si profitabilitu na další období, a to, pokud možno bez zbytečných investic. Takže Plaťte Více za stejně mizerný servis a my to uděláme legální.

3. VÍC VYTŘÍDĚNÉHO BIOODPADU

Předloha motivuje více k třídění biologického odpadu, tedy například toho z kuchyně či zahrady, protože v tom mají Češi zatím rezervy. Nádoby na bioodpad by měly být dostupnější.

Další paragraf ukládá i podnikatelům, v jejichž provozovnách odpad vzniká, aby umožnili jeho třídění. Typicky to znamená, že by nádoby všech barev včetně bioodpadu měly být u obchodů – třeba s ovocem a zeleninou, kde vyhazují zkažené přebytky.

III. TO, CO SE DŘÍVE NAZÝVALO JÍDLEM SE DNES NAZÝVÁ BIOODPAD

Tato věta je již tři roky součástí mých přednášek majících za cíl jediné, otevřít lidem oči v uvědomění si, že vzniku odpadu lze předejít.

Bioodpad se nazývá vše, co dříve končilo v kompostérech, žaludcích domácích i hospodářských zvířat, na polích ve formě hnojiva. Vše, co obsahuje předchozí věta je zakázáno s cílem plnit skládky a sytit spalovny, a to včetně těch bioplynových.

4. KAMERY VE SBĚRNÁCH

Po vykupování na občanku jde o další opatření proti zlodějům někdy přezdívaným „magneti“, kteří vyrvou dopravní značku či víko kanálu a vezou je do sběrny. Majitelé sběren budou muset povinně provoz vybavit kamerami a záznamy uchovávat po dobu třiceti dnů.

Dnes se sběrny často hájí, že podezřelý odpad už leží na hromadě roky a v době, kdy ho někdo přivezl, ještě neexistovala povinnost ukázat občanku. Kamery by měly účelovou obhajobu vyvrátit.

IV. NESAHEJTE NÁM NA NAŠE ZISKY

Před několika lety byl zaveden nástroj eliminace výkupu nezákonného odpadu. Jeho nezákonnost

 (nepocházel-li z trestné činnosti) byla dán tím, že někdo například železo, plechovky, papír sebral tam, kde neměly co dělat a dovezl je do výkupny, aby za ně utržil prostředky, za které se například najedl, či napil, či pořídil něco pro místo, kde žil (například deku místo nebe).

Sahal tak na zisky těm, kdo vlastní popelnice, a to je třeba zarazit. Kamery hlídající vlastní zaměstnance pak zaplatí stát, a o to jde.

5. ODPADOVÁ OSVĚTA

Zákon obcím přikáže vydávat něco jako „výroční zprávu o odpadech“. Budou muset občany informovat, kolik stála likvidace jednotlivých druhů odpadů a kolik jich obyvatelé města vyprodukovali. Má to být druh osvěty, protože každý si pak uvědomí, kolik vyvezení „jeho“ odpadků stálo.

V. ŠIŘME LŽI, DOKUD SE NESTANOU PRAVDOU

Od mateřských školek vyučují odborníci EKO-KOM a odpadových firem, že generovat odpad je normální a třídění je separace materiálových skupin. Obojí je lež, a obojí hradí dotace a prostředky získané od těch, kteří nakonec za odměnu mohou žít na skládce.

6. BOJ S NAVÁŽENÍM ODPADŮ

Zákon dává jasné pravomoci starostům, aby mohli uklidit černé skládky. Nejproblematičtější „černé skládky“ jsou teď haly s polským odpadem vyskládaným až po střechu.

Postup je podle zákona jasný: obec s rozšířenou působností vyzve vlastníka pozemku (který v tom může být i nevinně) k úklidu. Když to nepomůže, úředníci mohou vstoupit na pozemek a uklízet. Náklady pak naúčtují původci odpadu, pokud ho usvědčí. Zákon dává obci možnost zahradit vjezd, aby se tam už další odpad nevozil.

VI. BEZZUBÝ ZÁKON NAHRADÍ ZÁKON BEZZUBÝ

Nově navrhovaný zákon dává pravomoc, tam kde již dávno je a navíc nezapomíná na své tvůrce, ti si totiž „ZA ÚKLID“ budou moci vyúčtovat ničím nelimitované částky stejně jako do dělají legální lichváři v podobě exekutorů. Stejně jako u nich totiž razítko nahrazuje logiku a kontrola a systém jsou nahrazeny výkonnou a fyzickou mocí. Nic tedy nebude bránit odpadovým firmám, aby sami vytvářeli černé skládky, za jejichž vyčištění, jim stát zaplatí.

7. CÍLE A IDEÁLY

Aby zákon lidi ještě víc motivoval, zavádí několik jasných cílů, jak se má množství směsného odpadu postupně ztenčovat. V roce 2035 by se mělo až 65 procent dnešního komunálního odpadu recyklovat. Jinými slovy, pokud je v modelovém kontejneru metrák odpadu, tak 65 kilogramů z něj by se mělo nově přesunout do tříděného odpadu a do recyklační linky.

V roce 2035 by se jen desetina komunálního odpadu měla posílat na skládku. To je hodně odvážný cíl, protože dnes tam končí 47 procent komunálního odpadu. Zároveň od roku 2030 bude platit zákaz vyvážení recyklovatelného odpadu na skládky.

VII. ODPADÁŘI VŠECH ZEMÍ SPOJTE SE

Do roku 2035 zákon musí zajistit růst zisků odpadových společností, a to garancí zhoubného růstu odpadových nádob různých barev a s tím i garancí zajištění přetříděného materiálu, který lze prodat ještě s větším ziskem.

Zároveň se uzákoňuje existence a růst skládek, jako národního pokladu, který je třeba si bránit a pěstovat na rozdíl od například lesů, které jen dělají nepořádek a schválně se nechávají sníst kůrovcem, aby poškodili lesní hospodáře.

TRVALÝ RŮST ODPADU, bude spolu s vynucovacími metodami třídění, i TRVALÝM RŮSTEM GARANTOVANÉ PROFITABILITY A TO JE CÍL A TO JE IDEÁL.

8.  ZÁKAZ JEDNORÁZOVÉHO NÁDOBÍ

Není to přímo v tomto zákoně, ale protože se zákazem plastového nádobí na jedno použití počítá evropská směrnice z června letošního roku, také nás nemine. Do této kategorie spadají i různé plastové vaničky, ve kterých se prodávají potraviny. Mimochodem, Evropskou unii k akci vede hlavně to, že plastový odpad čím dál víc znečišťuje moře.

Proto je evropská směrnice výslovně zaměřena na „plasty na jedno použití, které se nejčastěji nacházejí na plážích“.

V roce 2021 by měl každý stát EU navrhnout, jak se s těmito plasty vypořádá, a výrazně by měl omezit jejich spotřebu v roce 2026. Některé plastové nádobí už bude od roku 2021 zakázané uvádět nově na trh.

VIII.  LIDÉ LŽETE

Jednorázové NÁDOBÍ, PLASTY, TAŠKY, VANIČKY, ČÍSTÍTKA DO UŠÍ. Důležité je DOBŘE POJMENOVAT ZLO. Nejdůležitější je však ještě lépe lhát, protože pak se zlem může stát i to, co jím ve skutečnosti není, jen dobře odvede pozornost od skutečného zla a pravdy, která znamená, že chyba je jinde a je systémově šířena s cílem navýšení zisku.

Nejen ČR, ale i EU a další země světa jsou řízeny penězi, které mají lidé, pro které všechny prostředky k získání zisku jsou vhodné a některé ještě vhodnější. Lži přitom nic nestojí a jsou tak sladké, že si na nich každý rád smlsne.

Hlavně je třeba nenechat lidi přemýšlet nad tím, jestli místo nádobí, není zlem JEDNORÁZOVOST  a to bez ohledu na materiál a účel výrobku.

Šest let prevence vzniku odpadu mi potvrdilo, že předcházet jeho vzniku efektivně lze. Tím lze nejen chránit a šetřit přírodu a její zdroje. Samozřejmě i ekonomicky růst, protože ročně lze systémovou prevencí vzniku odpadu ušetřit více než 475.000.000.000.000 USD. To je důvod, proč odpadový průmysl nebude nikdy efektivní prevencí vzniku odpadu.Jmenuji se Michael Rada a nejsem tady, abych vám nebo sám sobě lhal. To ani když je pravda nepříjemná. Mám jasný cíl a k jeho dosažení je třeba neučit se to, co už jsme dávno uměli. Tedy neplýtvat a negenerovat odpad. Je to stejně důležité u jedinců a jednotlivců, ke kterým MŽP směřuje své zákonem potvrzené polopravdy. Stejné je u firem a společností na které MŽP tak rádo zapomíná. Přesto, že právě ony generují odpadu s největší objemy a to trvale.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version