Domů Recyklace RecHelp žádá vládu o ustanovení pracovní skupiny pro podporu recyklace

RecHelp žádá vládu o ustanovení pracovní skupiny pro podporu recyklace

0

Skupina RecHelp žádá zákonodárce a vládu o ustanovení oficiální pracovní skupiny k prosazení nástrojů na podporu recyklace

Doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do nové odpadové legislativy. Především tímto tématem se zabývali účastníci úterního semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky konaného pod záštitou poslankyně Jany Krutákové. Vzhledem k tomu, že aktuální verze navrhované nové odpadové legislativy nemá potenciál splnit závazné cíle EU v oblasti recyklace, požádala pracovní skupina RecHelp v průběhu jednání vládu, aby ustanovila oficiální pracovní skupinu, která by nástroje na podporu recyklace do národní legislativy prosadila.

RecHelp žádá zákonodárce a vládu mimo jiné o to, aby vedením skupiny pověřila konkrétní odborně uznávanou osobu při úřadu vlády. Tím by podle ní byla zajištěna nezbytná koordinace dotčených resortů. Vzhledem k tomu, že Česká republika musí dokončit změny ve své odpadové legislativě nejpozději do 5. července 2020, navrhuje RecHelp nepřekročitelný časový mandát právě do června 2020 tak, aby bylo možné doplnit a upravit stávající balíček nových odpadových zákonů s využitím výstupů z pracovní skupiny.

Účastníci úterního semináře v Poslanecké sněmovně při debatě nad novou odpadovou legislativou.

K splnění závazných cílů EU pomůže 11 podpůrných nástrojů

„V posledních letech je stále větší důraz kladen na podporu recyklace a vyššího využívání druhotných zdrojů, zejména s ohledem na surovinovou bezpečnost a ochranu životního prostředí. K tomu je však třeba zajistit nejen dostatečnou kvalitu recyklovaných výrobků a vytvořit po nich poptávku, ale především je nutné zabezpečit funkční a vysoce výkonný předstupeň stabilního a efektivního třídění komunálních odpadů v podobě podpůrných opatření v národní legislativě,“ uvedl David Vandrovec, člen skupiny RecHelp a generální ředitel společností REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních panelů.

Vandrovec i další zástupci RecHelp na semináři připomněli a znovu představili 11 konkrétních podpůrných nástrojů na podporu recyklace. „Při jejich realizaci a při další nezbytné úpravě některých parametrů navrhované legislativy bude možné závazných cílů EU dosáhnout,“ podtrhnul Vandrovec. Podle členů RecHelp je momentálně nejdůležitějším parametrem čas. Legislativu je dle jejich vyjádření nutné upravit co nejdříve.

Aktuální legislativa recyklaci opomíjí

Média i řada odborníků dlouhodobě upozorňují na to, že nově navrhovaná odpadová legislativa neobsahuje potřebné nástroje a motivační prvky pro podporu recyklace a použití recyklátu jakožto druhotné suroviny. „Aktuální verze navrhované nové odpadové legislativy nemá potenciál splnit závazné cíle EU v oblasti recyklace. V tomto směru je třeba ji doplnit o zcela konkrétní nástroje. Doplnění a úpravu si žádají i stávající balíček nových odpadových zákonů, včetně změnového zákona, a další související normy,“ zdůraznil na závěr Vandrovec s tím, že opatření není možné nijak odkládat. V opačném případě by ČR neměla reálnou šanci na splnění svých závazků týkajících se cílů recyklace.

Evropská směrnice o odpadech cílí na 55procentní recyklaci komunálních odpadů k roku 2025, 60procentní o pět let později a 65procentní k roku 2035. Česká republika se zavázala evropských recyklačních cílů dosáhnout, což v praxi znamená nutnost do roku 2035 přesměrovat ročně asi 1,4 milionu tun komunálních odpadů do finální recyklace. Balík navrhované legislativy sice řeší odklon odpadů ze skládek i jejich částečně třídění, právě recyklací se ale prakticky vůbec nezabývá.

Popis 11 konkrétní nástrojů na podporu recyklace definovaných odbornou pracovní skupinou RecHelp je dostupný na https://www.rema.cloud/rechelp-pracovni-skupina-navrhla-jedenact-potrebnych-nastroju-na-podporu-recyklace/.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version