Domů Doporučené Profesionální ekolog hodnotí odpadové aplikace v Česku

Profesionální ekolog hodnotí odpadové aplikace v Česku

Které jsou nejzdařilejší?

0
Přehled odpadových aplikací v Česku.

Přinášíme exkluzivní pohled na ty nejznámější odpadové aplikace v Česku, které pomáhají běžným uživatelům se zorientovat ve spleti odpadového hospodářství, třídění a cirkulární ekonomiky.

Jaké přednosti skýtají?

Pomohou vám v každodenním životě?

Odborné hodnocení přidávají ekologové z poradenské společnosti Ekotema Group s.r.o., specializující se na průmyslovou ekologii v malých, středních i velkých firmách.

KAMsNIM.cz

Jedna z nejznámějších odpadových aplikací z dílny spolku Ukliďme Česko. Spuštěna byla v r. 2020 a psali o ní např. v iROZHLAS nebo Pozitivní zprávy, byla také oceněna jako nejlepší aplikace kategorie „Životní prostředí a klimatická krize“ v soutěži „Společně otevíráme data 2020“. V aplikaci můžete hledat shromažďovací místa podle vaší aktuální polohy nebo naopak využít možnost „čeho se chci zbavit“ a vyfiltrují se vám příslušná místa. Uživatel může filtrovat dle standardních druhů odpadů – elektro, auto/moto/pneu, kovy, léčiva, bioodpady nebo běžný odpad z domácností. KAMsNIM.cz reaguje i na nové trendy jako jsou oběhové (REkrabička, REkelímek aj.), recyklační (kapsle Nespresso, tonerové/inkoustové kazety) systémy. Cirkulární koloběh doplňuje funkce vyhledání míst s odběrem již nepotřebných předmětů (použité hračky, oblečení, sportovní vybavení, nábytek atp.).

Plusy:

 • vysoká oblíbenost – přes 15 tisíc uživatelů/měsíc

 • přes 100 tisíc zaevidovaných odběrných míst

 • prohlížečová verze i aplikace v mobilu

 • kompletní přehled sběrných dvorů v ČR včetně otevíracích dob

 • obsahuje taktéž re-use centra, charity, SWAPy, lékárny

 • principy cirkulární ekonomiky integrovány přímo do legendy (předměty k dalšímu využití vs. odpady k likvidaci)

Mínusy:

 • umístění bodu zájmu (shromažďovacího místa) ne vždy odpovídá realitě. Platí zejména při satelitním nastavení mapových podkladů

 • popisky u některých bodů odkazují na již neplatnou legislativu

Komentář ekologa:

Nejkomplexnější a uživatelskou praxí prověřená aplikace, která nabízí detailní popisky shromažďovacích míst, a především implementuje principy hierarchie nakládání s odpady a oběhového hospodářství přímo v praxi. Snadná orientace a filtry přednastavené pro běžné odpady z domácností jsou nepostradatelným pomocníkem uživatele. Pozitivně nás překvapila rozrůstající se síť téměř 200 obchodů, kde může zájemce odevzdat použité obalové materiály třeba z e-shopových nákupů (krabice, jejich výplně aj). Skvělým příkladem z provozní praxe aplikace je její integrace do chytré komunikační sítě MUNIPOLIS,“ hodnotí aplikaci Ing. Michal Gregor z Ekotema Group s.r.o.

 

Kam třídit

Odpadová aplikace od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Obsahuje místa s barevnými kontejnery i sběrnými dvory. Uživatelé mají možnost se zapojit do tvorby/aktualizace aplikace a přidávat nová sběrná místa. Kam třídit disponuje širokou „encyklopedií“ názvosloví, ve které jsou popsány jednotlivé odpady dle abecedy a jakým způsobem je likvidovat.

Plusy:

 • prohlížečová verze i aplikace v mobilu

 • provázanost s ostatními projekty – samosebou.cz nebo jaktridit.cz

 • rozsáhlá databáze pojmů, názvosloví

Mínusy:

 • obsahuje pouze vybraná sběrná místa

 • specializuje se pouze na některé druhy obalových odpadů

 • nezohledňuje trend cirkulární ekonomiky/oběhového hospodářství

 • jednoduché mapové zpracování bez interaktivních prvků

Komentář ekologa:

Kam třídit má silnou stránku zejména v „odpadovém slovníku“, který vysvětluje souvislosti v oblasti třídění odpadů. Praktické použití mapové aplikace je však velmi nízké a nedojde-li k zásadní obměně a přizpůsobení na aktuální trendy, pak budoucnost takového projektu je neudržitelná,“ připomíná Ing. Lukáš Žaludek, Ekotema Group s.r.o.

 

OZO!!! apka

Aplikace ostravských odpadářů – OZO Ostrava s.r.o. Specificky vyvinutá a navržená pro fyzické osoby, obyvatele Ostravy. Nabízí přehled všeho, co běžný občan v oblasti odpadového hospodářství potřebuje – přehled sběrných dvorů, vyhledání příslušných odpadových nádob, přehled svozu bioodpadu dle adresy, e-shop s možností nákupu kompostu, substrátu nebo objednání velkoobjemového kontejneru.

Plusy:

 • komplexní odpadový servis pro občana na jednom místě

 • interaktivní, uživatelsky přívětivé zpracování

 • odpadové ikony popisující jaký odpad možné vhazovat a jaký nikoliv

Mínusy:

 • použitelné pouze pro město Ostrava a její obyvatele

 • není vhodně přizpůsobeno pro webový prohlížeč v PC

 • jednoduché mapové zpracování bez interaktivních prvků

Komentář ekologa:

Příklad správné praxe odpadové appky využitelné ve velkém městě. Jasným, stručným způsobem je vysvětleno vše, co běžný občan v rámci odpadové agendy potřebuje vědět. Velmi zdařilá je funkce kalkulace odvozu třeba objemného odpadu, vyvezení odpadní jímky či odvozu nábytku přímo z vybrané adresy,“ hodnotí Ing. Lukáš Žaludek, Ekotema Group s.r.o.

Třídím olej

Projekt soukromé společnosti TRAFIN OIL, a.s. z Ostravy. Jak již z názvu napovídá zabývá se výhradně soustřeďováním potravinářských olejů a tuků. „Mapa popelnic“ znázorňuje rozmístění jednotlivých nádob na olej, které mají nejhustší síť v Moravskoslezském kraji. Projektový web je obohacen o uživatelský návod – co, jak, proč třídit.

Plusy:

 • graficky, informačně zdařilé zpracování projektového rozhraní

 • též v části Slovenska, Polska

 • zdařile zpracovaná „cesta oleje“ po jeho odevzdání do shromažďovací nádoby

Mínusy:

 • výhradně zaměřené na potravinářský olej, tuk

 • pouze webové rozhraní (není aplikace v mobilu)

 • regionální pokrytí (neobsahuje zdaleka celou ČR)

 • jednoduchý mapový výstup bez interaktivních prvků

Komentář ekologa:

Zajímavě obsahově zpracovaný projekt, který vhodně doplňuje podnikatelskou působnost společnosti TRAFIN OIL, a.s. Specializované zaměření obohacuje fakt, že projekt cílí jak na fyzické osoby, tak též provozovatele gastro provozů a stravovací provozy,“ dodává Ing. Michal Gregor z Ekotema Group s.r.o.

 

Olomouc třídí odpad

Odpadový projekt Statutárního města Olomouce. V mapovém rozhraní je možné zobrazit sběrny, sběrové dvory, kontejnery, překladiště a další. Jednoduchým výběrem má možnost uživatel zobrazit kde soustřeďovat bioodpad, nebezpečný odpad nebo textil. Menu lišty je obohaceno též o aktuality města Olomouce v odpadové agendě.

Plusy:

 • interaktivní zpracování zájmových bodů na mapě

 • možnost rozkliknout atribut „cesty odpadů“

 • přímé odkazy na potřebné formuláře, informace pro občany v odpadové agendě

Mínusy:

 • webové rozhraní projektu není optimalizováno pro mobilní zařízení

 • nepokrývá celé území města Olomouce

 • body na mapě (shromaždiště, sběrové dvory, aj.) obsahují pouze jednoduchý popis místa bez zpětného odkazu či bližších informací

Komentář ekologa:

„Na první pohled jednoduchá, avšak obsahově hodnotná aplikace-projekt v podmínkách středně velkého města. Koncepčně dobře zpracovaná, avšak datové zpracování nemá 100% pokrytí města. Potěší funkce Olomouc bez odpadu, kde jsou zakresleny provozovny/místa, kde je možné aplikovat principy oběhového hospodářství,“ hodnotí Ing. Michal Gregor, Ekotema Group s.r.o.

Celkové hodnocení výše popsaných aplikací:

 1. místo = Kcz – jednoznačný vítěz i díky celorepublikovému pokrytí a implementaci nejčerstvějších trendů cirkulární ekonomiky

 2. místo = OZO!!! apka – velmi dobré obsahově-vizuální zpracování na úrovni města

 3. místo = Třídím olej – zdařilé zpracování pro specifický druh odpadu a celého koloběhu recyklace/znovuvyužití

Zdroj dat, obrázků: kamsnim.cz, kamtridit.cz, ozoapka.ozoostrava.cz, tridimolej.cz, olomouctridi.cz

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version