Domů Odpady Pomůže zvyšování poplatků za odpady, aby lidé více třídili?

Pomůže zvyšování poplatků za odpady, aby lidé více třídili?

V obcích se zdražují odpady - odpovědi na dotazy Seznam.cz k nové odpadové legislativě

0

V řadě obcí se s novým odpadovým zákonem citelně navyšují poplatky za odpady. Redakce portálu Seznam Zprávy proto položila několik aktuálních otázek k nové odpadové legislativě. Plný text dotazů Seznamu a odpovědí Petra Havelky z České asociace odpadového hospodářství přinášíme níže v článku.

 

Vynutí si vyšší poplatky za ukládání odpadu i zdražování svozu odpadu?

Ano. Informace ze stále většího počtu obcí ukazují, že to je již probíhající fakt a je to nezávislé na tom, zda v obci sváží odpady obecní nebo privátní firma. I samotné obce již citelně navyšují poplatky lidem. Novým zákonem prosazeným vládou se totiž nezdražuje jen ukládání odpadů. Nový zákon přináší řadu nových povinností a ty se jednoznačně projeví na větších nákladech na odpadové hospodářství jako takové. Nejvíce nových povinností se týká komunálních odpadů, a proto zdražení z nového zákona nejvíce dopadá právě na obce.

Co zvýšení poplatků znamená pro obyvatele obcí?

Pro velkou část obyvatel to znamená, že s novým zákonem budou muset platit více za složenku za odpady, kterou jim každoročně posílá jejich obec. Většina obcí navíc nepokrývá náklady na odpady jen ze samotných poplatků, ale nemalé částky dále doplácí sama obec z rozpočtu. Nový zákon umožňuje obcím zpoplatnit občany ještě více, než tomu bylo doposud. Navyšuje se totiž horní sazba možného poplatku, a to z dosavadních 1000 Kč na 1200 Kč za rok. Je tedy zřejmé, že i samotný zákon předpokládá značné zdražení, které se promítne až do peněženek občanů. Ve schvalovacím procesu nové legislativy sice padala ujištění, že na obce a občany zdražení skoro nedopadne, ale situace v obcích ukazuje spíše opačný vývoj.

Jaký má zvyšování poplatků smysl? Donutí to lidi více třídit odpad?

Může a nemusí. Máme tu velkou řadu obcí, které i s nízkým poplatkem dlouhodobě dosahují vysokých hodnot třídění a výsledky jim stále rostou. Kvalita třídění určitě není přímo úměrná výši poplatku. V agendě odpadů nemůžete lidi trestat vyššími poplatky, velmi často to nefunguje. Není to jako u vody nebo u jiných služeb, kde když zvýšíte cenu, tak lidé více šetří. U odpadů naopak při zvýšení ceny roste počet černých skládek a roste zneužití dosavadního systému a nádob těch, kteří platí. To pak přináší další dodatečné náklady obcím. Vysoké poplatky jsou však potřebné pro některé nákladné technologie a pro přepravu odpadů do vzdálenějších třeba celokrajských velkokapacitních zařízení. EU ale prosazuje spíše blízká regionální řešení a důraz se začíná klást také na to, aby se co nejméně produkovalo CO2. EU proto jasně preferuje recyklaci a znovuvyužívání odpadů jako zdrojů surovin pro další výrobu a také větší zapojení samotných výrobců do nákladů. Tato možná cesta navíc nijak velké zdražení od občanů nevyžaduje. Je to spíše o nastavení systému. Do budoucna ale záleží dost na obcích, do jak nákladných a vzdálených technologií budou chtít směřovat své odpady a na jak dlouho se budou chtít k dodávkám zavázat.

Na co se musí obce a města připravit (zajistit nové recyklační kapacity apod.)?

Ano, to je velmi aktuální a správná otázka. Evropská unie závazně stanovila, že komunální odpady se musí primárně co nejvíce třídit a recyklovat. V roce 2025 je třeba recyklovat 55%  odpadů, v roce 2030 už 60% a v roce 2035 až 65%. Skládkování se dle EU musí naopak omezit na 10 % k roku 2035. S novým zákonem se investoři zatím rozhodli stavět zejména zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) – spalovny. Kapacity aktuálně připravovaných projektů jsou více než milion tun. Tyto nové spalovny lze připočíst ke stávajícím spalovnám, které v ČR mají již nyní kapacitu 770 000 tun. Bohužel recyklační zařízení vyžadovaná z EU se zatím v potřebné míře nepřipravují. Kritici říkají, že důvodem je fakt, že nová odpadová legislativa recyklaci prakticky nepodporuje. Což je škoda, protože obce a města musí zajistit, aby se postupně naplňovaly zmíněné závazné evropské recyklační cíle. Obce, města a odpadové firmy umí kvalitně třídit odpad, problém je však v nedostatku odbytu vytříděných surovin. A s tím prostě musí pomoci stát a jeho legislativa. To opakovaně sděluje i samotná Evropská komise. Zatím se tak ale nestalo a problémů s odbytem vytříděných surovin bohužel s novou legislativou spíše přibývá.

Zdroj: s využitím dotazů Seznam.cz web České asociace odpadového hospodářství; článek na portálu Seznam.cz je  k dispozici zde https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obcim-i-lidem-zdrazi-poplatky-za-odpady-ma-to-motivovat-ke-trideni-136615

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version