Domů Recyklace Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

Další informace k nové evropské recyklační dani

0

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani podařilo zjistit.

 

 

Přehledně a v bodech

  1. Novou daň, nebudou odvádět producenti, ale jednotlivé členské státy, pro jejichž rozpočty to tak znamená další povinný výdaj. Tento výdaj nyní bude souviset s množstvím nerecyklovaných plastových odpadů v daném státě. Čím více jich bude, tím větší daň bude stát platit. Nelze proto vyloučit snahy členských států o další omezení produkce těch typů odpadů/obalů, které se nedaří recyklovat, a to například pomocí administrativních či finančních opatření. Sledované budou samozřejmě také jiné způsoby nakládání s těmito plastovými odpady s cílem navýšení podílu recyklace.

  1. V rámci poplatku by jednotlivé členské státy měly odvádět 0,8 EUR za každý kilogram nerecyklovaného plastového obalu vyprodukovaný v těchto státech, tedy 800 EUR za tunu.

  2. Poplatek/nová daň z nerecyklovaných plastových obalů se má platit od 1. ledna 2021.

  3. Poplatek by měl být odváděn ze státního rozpočtu jako národní příspěvek do rozpočtu EU. Jde o příspěvek členských států vypočítaný na základě váhy nerecyklovaných plastových obalových odpadů v daném státě. Příspěvek bude tedy vycházet podle toho, jak daný stát plní/cíle v oblasti recyklace plastových obalů a plastů.

  4. V rámci snížení disproporčních dopadů na méně rozvinuté státy se má také uplatnit zastropování příspěvku (3,8 EUR na hlavu za rok).

  5. Ze státního rozpočtu by mohla ČR podle prvních odhadů odvádět cca 70 mil. EUR. A v dalších letech podle toho, zda se podaří podíl recyklace v ČR navýšit na úkor jiných způsobů nakládání s odpadem.

  6. Finální dohoda na přijetí této nové recyklační daně ale musí být ještě učiněna v rámci vyjednávání v tzv. trialogu a své slovo bude mít ještě před tím Evropský parlament.

Autor: Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH)

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version