- Reklama -spot_img

Nový odpadový plán ČR vychází ve sbírce

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ve Sbírce předpisů ČR vyšlo nové Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 (částka 141). Hlavními cíli strategie je předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. Plán představuje klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností. Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Všechny kraje musí následně do 18 měsíců, tj. nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového hospodářství.

Strategie nového plánu vychází ze 4 hlavních cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi, udržitelný rozvoj společnosti, přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“ a maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.

Do roku 2020 je cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu.

Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je podle nového POH snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky nejvýše na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020 oproti roku 1995.

Z priorit Plánu odpadového hospodářství vyplývá i nezbytnost stanovit a koordinovat síť zařízení k nakládání s odpady v regionech.

Na Plán odpadového hospodářství tak přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ze kterého bude možné čerpat do roku 2020 až 459 mil. eur na podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR.

POH ČR, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady, je plně v souladu s evropskou odpadovou legislativou. Platit začne od 1. ledna 2015.

Všechny kraje musí následně do 18 měsíců, tj. nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového hospodářství. Aby došlo k co nejrychlejší přípravě krajských POH, rozhodlo se MŽP motivovat kraje poskytnutím finanční podpory na zpracování POH, jako tomu bylo před 10 lety. Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje výzvu pro kraje, ze které bude moci každý kraj čerpat až 1 milion korun na zpracování krajského POH. Cílem ministerstva je, aby krajské plány byly přijaty v kratším termínu, než ukládá zákon o odpadech, nejlépe do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o POH ČR.

NV POH 352/2014 Sb. ke stažení – ZDE
Zdroj:  tretiruka.cz
Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace