Domů Ekologie Nepovolené kácení rostoucích dřevin mimo les

Nepovolené kácení rostoucích dřevin mimo les

0

Pokutu 180 tisíc korun dostala firma za nepovolené kácení dřevin u železniční trati Bakov nad Jizerou – Jedlová. Společnost IM-stav Praha s. r. o. se sídlem v Praze pokácela bez povolení orgánu ochrany přírody dřeviny rostoucích mimo les v obvodu dráhy u železniční trati 080 Bakov nad Jizerou – Jedlová. Tím porušila zákon o ochraně přírody a krajiny a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liberci jí za to uložili pokutu 180 tisíc korun, která nabyla 4. 11. 2019 právní moci.

Kácení proběhlo v úseku vymezeném drážními kilometry cca 32,360 – 34,620 na pozemcích v katastrálních územích Doksy u Máchova jezera, Jestřebí u České Lípy a Provodín. V období od 10. do 20. září 2014 bylo pokáceno zhruba sedm kusů dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm. V období od 3. do 18. listopadu 2014 pak cca sto kusů dřevin rostoucích mimo les a zhruba 415 m2 zapojených porostů dřevin. 

ČIŽP zjistila kácení po obou stranách koleje v rámci své dozorové činnosti zaměřené na kácení dřevin rostoucích mimo les u železničních drah (na stavbě, v obvodu a případně v ochranném pásmu dráhy).  Kontrolovanou osobou byl správce železniční trati, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace, která si kácení a následnou likvidaci dřevní hmoty objednala u společnosti IM-stav Praha s. r. o.

„Existuje obecný zájem na tom, aby případná likvidace zmíněných dřevin – má-li už k ní dojít nebo je-li zamýšlena – neprobíhala nekontrolovaně a živelně podle libovůle fyzických a právnických osob, ale byla pod dohledem veřejné správy, v daném případě po podání žádosti o povolení kácení, ke kterému ale nedošlo. Tím byla odepřena možnost vyhodnotit, zda zamýšlené zásahy vyhovují požadavkům na ochranu dřevin, a při nedodržení této podmínky je pozastavit, omezit nebo zakázat,“ řekl Martin Kmoch, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Zdroj: aktuality ČIŽP

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version