Domů Životní prostředí Nelegální kácení podél železniční dráhy, celkem 23 vzrostlých stromů

Nelegální kácení podél železniční dráhy, celkem 23 vzrostlých stromů

0

Inspektoři pokutovali SŽDC za nelegální kácení podél železniční dráhy na Českobudějovicku. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany přírody v Českých Budějovicích uložili pokutu 150 tisíc korun Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Tato státní organizace nechala v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny pokácet   až 13 400 metrů čtverečních zapojených porostů podél trati v Hosíně a Hrdějovicích na Českobudějovicku.

Kácení nechalo SŽDC provést v lednu 2019 nasmlouvanou firmou v režimu takzvaného havarijního kácení. Ten, kdo takové kácení provádí, nemusí mít podle zákona před kácením povolení, ale stačí, když orgánu ochrany přírody do 15 dnů po pokácení tuto skutečnost oznámí. Takto pokácené dřeviny však musí splnit podmínku, že bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu. „Naši inspektoři však dospěli k závěru, že tyto podmínky nebyly splněny. Ze šetření na lokalitě nevyplynuly žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že dřeviny byly ve zhoršeném zdravotním stavu či byly před pokácením poškozeny. Jednalo se o převážně zdravé dřeviny s rovnými kmeny, které nevykazovaly známky růstových defektů ohrožujících své okolí případným pádem či rozlomením. Navíc smlouvu na realizaci zásahu uzavřelo SŽDC v listopadu roku 2018, což rovněž nasvědčuje tomu, že se jednalo o plánovaný zásah, nikoliv o odstranění bezprostředně hrozícího nebezpečí. SŽDC tedy mělo postupovat mimo režim havarijního kácení a podle zákona zásah oznámit 15 dní předem, aby mohl orgán ochrany přírody ještě před kácením vyhodnotit jeho oprávněnost. Zcela jistě nebyla situace natolik akutní, že by vyžadovala okamžité kácení,“ popsal Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP České Budějovic

V rozporu se zákonem tak byly pokáceny převážně vzrostlé zdravé duby, ale také topoly nebo akáty. Zejména u dubů bylo na místě před kácením prozkoumat důvodnost kácení, například vzhledem k tomu, že plnily funkci liniové zeleně a oddělovaly dráhu od blízké obytné zástavby.

Pokuta je od 18. října pravomocná.

Zdroj: aktuality ČIŽP

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version