Domů Byznys Nejdražší vzdělávací institut na světě je škola života

Nejdražší vzdělávací institut na světě je škola života

0

Byla jednou jedna škola. Neměla okna, scházela jí střecha a neměla ani dveře. Přesto vychovala více absolventů než kterýkoli jiný vzdělávací institut na světě. Jmenovala se ŠKOLA ŽIVOTA. Přesto, že byla nejdražším ze všech institutů, nebylo jediného žáka, který by si ji nemohl dovolit. Na této škole není aplikován žádný známý hodnotící systém.Nemá ani osnovy zadané zadavatelem nebo vlastníkem

Žáci se zde stávají učiteli a učitelé žáky. Hovoří se v ní všemi jazyky světa a všichni si rozumí. Ke zjištění kvality znalostí se nepoužívají prověrky ani testy. Vyučující nemají učební plán. Dokonce nevlastní ani učebnice s obsahem posvěceným shora.

Tento článek jsem začal v hlavě koncipovat po absolvování první mezinárodní přednášky v rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT a jeho historii vedoucí zpět do roku 2016. Toto setkání s žáky a učiteli se uskutečnilo 12.12.2019 v Českých Budějovicích. Konkrétně v prostorách Obchodní Akademie, která hostila kromě svých studentů i studenty a učitele v rámci programu ERASMUS. Šlo o posluchače z Portugalska, Řecka, Bulharska, Slovinska a Rakouska. Spolu s českými studenty celkem 50 posluchačů a posluchaček.

Potěšením a poctou pro mne bylo, že v dlouhé historii, kdy se programu účastním, jsem měl možnost již podruhé přednášet ve společnosti jednoho ze zakladatelů tohoto programu. Konkrétně ve společnosti Tomáše Formánka, zakladatele společnosti LOGIO.

Při každé z přednášek vnímám a vysvětluji, stejně jako další přednášející, jak důležitá je škola života. Možná je to proto, že nikdo z nás není učitelem z povolání. Jedinou pravidelnou zkušeností, kterou jsme získali ve vztahu k oficiálnímu vzdělání je, když sami jsme byli žáky nebo studenty.

V každém případě mne pozitivně překvapila reakce posluchačů. Byla bouřlivá, a to obzvláště po skončení semináře. Tématem ERASMU bylo projektové řízení a udržitelnost. Také shodou náhod, či spíše dobrým plánováním se oběma tématům věnujeme ve své každodenní praxi.

První dotazy, které po přednášce padly zněly.

Nemohl byste udělat přednášku i pro nás v Rakousku, a u nás v Bulharsku a ve Slovinsku a Portugalsku?

Odpověď zněla.

„RÁD, TAK UČINÍM, JEN JE TŘEBA KRÝT MÉ NÁKLADY SPOJENÉ S CESTOVÁNÍM A UBYTOVÁNÍM“

Byla a je to právě škola života v níž jsme žáky a vyučujícími zároveň. Jsem vždy po každé přednášce unaven, ale i šťasten zároveň. Jsem rád, že učení splynulo v jeden celek a má slova jsou srozumitelná všem, bez ohledu na národnost, věk nebo povolání.

Přiznám se, že se na každou přednášku těším. Má příprava trvá vždy dobu dost dlouhou na to, aby ji mnozí považovali za ztrátu času. Copak mohu dát někomu víc, než sám sebe? Své zkušenosti a praxi, pomoci jim se rozhlédnout a ujistit je, že jsou to právě oni, kdo dokáží změnit svět. Vybudovat si nový, takový ve kterém budou rádi žít a budou hrdi na to, co vykonali.

Nejsem víc než člověk, a právě Č L O V Ě K je titul, kterého si vážím nejvíce.

Projekt MŮŽEŠ PODNIKAT je lekcí školy života, lekcí, skládající se ze stovek faset a příběhů. Jsem rád, že mohu být jednou z nich. Jednou fasetou a jedním příběhem.

Věřím, že se brzy potkáme ve škole života i s Vámi, protože kde jinde a komu jinému, bych měl ukázat, jak lze předcházet vzniku odpadu a plýtvání, než právě Vám.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version