Domů Odpady Místo recyklace budeme odpady spalovat

Místo recyklace budeme odpady spalovat

2

Podle informací a dění kolem odpadů, chce Česká republika v nejbližších letech postavit řadu nových spaloven. Je zajímavé sledovat, nekončící boj společností, které odpad v současné době skládkují a zastánce spalování odpadu.

Je rozumné odpad odklonit od skládek a raději využít jeho energetickou hodnotu, ale proč takovým způsobem. Pokud sledujeme vývoj odpadového hospodářství v sousedních zemích, musí nám dojít, že se dopouštíme chyb, pokud jedno zákonem zakážeme, tak druhé vlastně povolíme.

Pokud navýšíme do několika let spalovny, tedy zařízení pro energetické využití odpadu, může nastat situace, do které se dostaly např. Rakousko nebo Norsko, kde jsou nyní v situaci, kdy je pro ně odpad nedostatková komodita.

Takže například odpad, který vyprodukuje Nor, spálí Švéd. Míra recyklace v Norsku jde pomalu ke dnu. Tohle není, ale problém jenom severských států, ale problémy jsou zaznamenány i v Německu, kde se odpady dovážejí např. z Itálie nebo Polska.

Ano, odpad je komodita a cenný zdroj, tedy skládkování je nutné do budoucna maximálně omezit. Tady nastává problém, co tedy s těmi odpadky budeme dělat. Ministerstvo přichází s jednoduchým řešením, odpady neskládkovat, ale spalovat. Někde opodál se schovává myšlenka recyklace a tedy přechod na systém zelené ekonomiky.

Zástupci ekologických sdružení spalovny odmítají a na oplátku jsou za to kritizováni, že podporují skládkování odpadu.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Množství komunálních odpadů v EU už devět let klesá, přestože ekonomika roste. Evropa recykluje a kompostuje už v průměru 44 % komunálních odpadů, nejlepší státy přes 60 %. ČR recykluje a kompostuje jen 35, resp. 26%, podle různé metodiky sběru dat.“

„Vláda slíbila v programovém prohlášení zvýšit recyklaci na úroveň vyspělých evropských zemí. Závazné cíle pro recyklaci si však schválila dvakrát menší. Ministr Brabec plánuje v novém odpadovém zákoně zákazem skládkování spalitelných odpadů zvýšit pálení odpadů namísto jejich recyklace.“

Proč nechce MŽP stanovit do zákona evropské recyklační cíle?

Abychom mohli úspěšně recyklovat, musíme v první řadě komunální odpady umět vytřídit. Pokud bychom dosáhli kvalitního vytřídění, můžeme odpad předat k materiálové recyklaci. Zbytkový materiál, který již nelze dále materiálově použít, můžeme využít, jako palivo. Tento materiál nemusí vždy končit ve spalovnách, ale lze ho použít například, jako alternativní palivo do cementáren.

V Česku se nyní hovoří o přípravě spalovny v Mostě, Mělníku nebo Chebu. Bude se odpad třídit, než dorazí do zařízení pro energetické využití odpadu? Myslím, že ne, pokud to nebude stanovovat zákon o zákazu spalování neupraveného směsného komunálního odpadu.

Takže myšlenka navýšení recyklace a materiálového využití komunálních odpadů, zůstává stále v pozadí.

Obsah našich černých popelnic na komunální odpad, končí stále na skládce nebo spalovně.

Každým rokem, zbytečně uložíme do země až tři miliony tun materiálově využitelných odpadů. Tyto suroviny nám potom někde chybí, a tak je musíme opět poptávat a dovážet ze zahraničí. To samé se bude dít v případě spaloven, kdy cenné materiálové zdroje zbytečně spálíme.

Evropské země, které si to uvědomují stále více odpady odklánějí od skládek a spaloven. Tedy hledají řešení, jak efektivněji s odpadem nakládat a zachovat jejich materiálovou hodnotu.

Důležitým vývojem nakládání s odpadem a recyklace je poptávka po druhotných surovinách. Pokud se nepodaří najít cestu k podpoře recyklátů a vytvořit tak dialog mezi výrobci a zpracovateli, nemůžeme do budoucna mluvit o myšlence oběhové hospodářství.

Co jednou skončí v černé popelnici na směsný komunální odpad, jede rovnou na skládku nebo do spalovny.

Nejlepší by bylo odpad vůbec nevytvářet, ale to je z hlediska globální spotřeby lidstva nemožné. Měli bychom se držet takových norem, kdy budeme s odpadem pracovat jako surovinou pro materiálové využití.

Pokud není další jeho materiálová využitelnost, přijde na řadu spalování, tedy energetické využití. Skládkování by měla být, ta poslední varianta v žebříčku nakládání s odpady.

2 KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version