Domů Komentáře Komentář nad vládní pravomocí při řízení státu v souvislosti COVID-19

Komentář nad vládní pravomocí při řízení státu v souvislosti COVID-19

0
Názory a komentáře - Michael Rada

V neděli ráno jsem se probudil a hlavou mi běželo jedno jediné slovo „PRAVOMOC“. Byl to velmi intenzivní pocit, jako kdyby bylo napsané, či vytvořené ve 3D provedení, plulo prostorem a doráželo na mne tak intenzivně, že jsem v půl sedmé vstal a šel sepsat tyto řádky.

Slunce již vyslalo své paprsky nad obzor a na modré obloze nebylo mraků. První stíny na stěně malovaly záclonu a obrys okna. Pod okny namísto nekonečné řady aut jen sporadické jízdy. Intenzita slova byla doložena uvědoměním si, z čeho je složena ta PRAVOMOC.

PRÁVO a MOC. Jedno s druhý souvisí bez ohledu na to, kdo je má rukách. Právo tvoří ten, kdo má moc. Moc má ten, kdo si uzurpuje právo.

Podíval jsem se, co na to wikipedia a zde je výsledek.

Pravomoc je souhrn práv (disponovat prostředky a lidmi) a moci (nástrojů, umožňujících požadovat určité činnosti, práce atd. a uplatňovat za jejich správný výkon odměny a za nesplnění sankce) umožňující splnění delegovaných úkolů.

Pravomoc umožňuje dané pozici a osobě zastávající tuto pozici používat volnost k rozhodování, které ovlivňuje ostatní. Čím jasnější je linie pravomocí od nejvyšší pozice managementu k jakékoli podřízené pozici, tím jasnější je odpovědnost za rozhodování. Pravomoc lze rozdělit na funkcionální, liniovou a zaměstnaneckou“

Co mne překvapilo, nebyla napsaná slova, ale to, že to byl asi nejkratší článek, či pojem, jenž čtenáři k vysvětlení sloužil, jako kdyby byl bezvýznamným.

Když jsem si prošel několik dalších slovníků, zjistil jsem, že jedině ten český ve svém provedení spojuje obě slova. Ty ostatní nejčastěji výraz pravomoc nahrazují výrazem „síla“ (MACHT, POWER), či výrazem KOMPETENZE, čili kompetence.

Ani snaha jít do hloubky a historie však nepřinesla vysvětlení, kde se toto spojení v Českém jazyce vzalo. Přesto tu je a je i možné, že jeho tvůrce se probudil se stejnou intenzitou jako já sám. PRÁVO a MOC.

V rukách bezmocných a mocných stejně jako srp s kladivem se mohou přeměnit z nástroje tvorby na nástroj ničení. Neděle, ve které tyto řádky píši, nese datum 15.března 2020

Je nedělí v zemi v níž pravomoc vláda způsobuje prohlubování zásahu, který nejen jí, ale i všem ostatním zemím světa přinesla nemoc nazvaná registrovaným názvem COVID-19. Samotné riziko nepřinesl virus, ale chybné kroky aplikované těmi, které k pravomoci přidali si v jejím rámci i vlastní imunitu a beztrestnost.

Nebudu hovořit o dalších státech, budu hovořit o tom Českém. O zemi, kde to byla pravomoc, která měnila a mění životy milionů koncentrací moci v rukách nemnoha.

Země, kterou v samostatný stát, přeměnil spolu s ostatními pan prezident T. G. Masaryk, aby ji předal dalším. Část pravidel převzal z původního uskupení více zemí, které bylo známo pod názvem RAKOUSKO-UHERSKO. Část však vložil z vůle člověka, jeho rozhled nekončil jen v peněžence.

Následně však byl právní rámec, již jen a pouze ohýbán ku prospěchu těch, kdo vládli. To se děje i nyní. V době, v níž mocní svou bezmoc prezentují jako program a záchranu. Přičemž jediné, co chtějí zachránit jsou oni sami. Nezáleží na tom, kdo a kde, pravomoc by měla být odebírána z rukou těch, kdo ji zneužívají s okamžitou platností.

Věřím, že zažiji ještě jednou dobu, kdy tak bude a doufám, že bezmocné nevystřídají jen malomocní. Věřím, že moc odeberou ti, kteří vlastníma rukama a bez myšlenky na odměnu šijí roušky v zemi, kde je lidem jejich mocní odpírají.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version