Domů Byznys Evropské odpady zatím nemají funkční nastavení pro podporu recyklace

Evropské odpady zatím nemají funkční nastavení pro podporu recyklace

0

Státy jihovýchodní Asie vracejí odpady do států původu, kterými jsou velmi často západní rozvinuté země. Problém se dále zvětšuje po-té, co Čína před 1,5 rokem zásadě omezila dovoz odpadů na své území.

V pořadu České televize – Horizont 24 se redaktorka Hana Scharffová ptala Petra Havelky, výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství.

Reportáž a navazující rozhovor České televize je k dispozici pod tímto odkazem

Ukazuje se, že i státy tzv. západní Evropy, USA nebo Kanada nemají dostatečně vyřešenu otázku recyklace odpadů. Velká část importovaného odpadu v zemích jihovýchodní Asie totiž pochází právě ze států západní Evropy a Severoamerického kontinentu.

Je pozitivní, že Evropa si svůj problém s nedostatečnými kapacitami recyklace uvědomuje a chce jej co nejdříve efektivně řešit. Ani západní evropské státy, které byly často dávány za příklad, nemají vyřešenu otázku dostatečné recyklace komunálních odpadů, zejména plastů. Dle výstupů z Evropského parlamentu a Evropské komise Evropa doposud nemá dostatečně efektivní nakládání s odpady ve smyslu „nakládání s odpady jako se zdroji surovin pro další výrobu“. To přitom požaduje balíček oběhového hospodářství. Ukazuje se, že řada na první pohled pěkně vypadajících čísel některých evropských států mohla být zčásti založena na vyřešení problému jeho odvozem za moře. To ale není udržitelná cesta. Dosavadní ekonomické nástroje se ukazují jako funkční pro přesměrování odpadů ze skládek do spaloven, případně na export za moře. Recyklaci na starém kontinentu však v dostatečné míře nepomáhají. Je zřejmé, že je nutné hledat nové přístupy a nové nástroje.

Z doprovodných dokumentů tzv. balíčku oběhového hospodářství a směrnice k omezení jednorázových plastů plyne fakt, že Evropa chce tlačit na výrobce obalů a výrobků, aby používali lépe recyklovatelné materiály a také, aby se snížila pestrost používaných materiálů (zejména plastů). Výrazně se tím zjednoduší následná recyklace. EU rovněž vyzývá k většímu třídění komunálních odpadů a s tím úzce propojenému snižování množství neupravených směsných komunálních odpadů, aby tyto nemusely končit na skládkách nebo ve spalovnách (ZEVO). Další opatření, jako například novelizace Basilejské úmluvy, mají přispět k tomu, aby nekvalitně vytříděné odpady nebyly v takové míře exportovány za moře, do chudších států.

Evropský parlament zveřejnil informaci, že v Evropě se daří recyklovat pouze 30 % plastů, 31 % se skládkuje a 39 % se spaluje (ZEVO). Je tedy zřejmé, že Evropa zatím nemá dostatečně funkční nastavení pro podporu samotné recyklace (vice viz zde). Je třeba vyřešit zejména otázku zajištění zdravé a dlouhodobé POPTÁVKY po recyklovaných výrobcích a recyklátech (více viz zde).

V České republice jsme nyní před důležitým milníkem. Připravujeme novou odpadovou legislativu na dalších cca 15 let. Z popsaných zkušeností západní Evropy a dle doporučení evropského balíčku je jednoznačně třeba v tuto chvíli zahrnout do nově vznikající legislativy nezbytné nástroje na podporu recyklace.

Česká asociace odpadového hospodářství spolu s dalšími odbornnými subjekty definovala 11 konkrétních nástrojů (vice viz zde). Nyní zbývá prosadit tyto, případně další potřebné nástroje co nejdříve do aktuální verze balíku nové odpadové legislativy.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version