Domů Dotace Dotace na každý neinvestiční projekt z 11 témat životního prostředí

Dotace na každý neinvestiční projekt z 11 témat životního prostředí

0

MŽP chce zapojit veřejnost více do přímé péče o přírodu. 13,5 miliony korun podpoří zejména dobrovolnické projekty. Díky aktuálně vyhlášené výzvě z národních zdrojů mohou nestátní neziskové organizace získat až 250 000 Kč na každý předložený neinvestiční projekt realizovaný v roce 2020, a to z palety 11 témat zaměřených na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na environmentální vzdělávání.

Vloni Ministerstvo životního prostředí také 13,5 miliony korun podpořilo na 76 projektů 50 neziskových organizací, mezi nimi monitoring chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny, obnovu ovocného sadu se sázením starých odrůd ovocných dřevin za pomoci dobrovolníků nebo revitalizaci městských vnitrobloků se zapojením místních obyvatel.

Chceme finančně povzbudit projekty, které zapojí širokou veřejnost do přímé péče o přírodu jako např. o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, o botanicky a zoologicky cenné lokality s využitím práce dobrovolníků, managementová opatření v krajině a související komunikace s veřejností. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na adaptační a mitigační opatření na změnu klimatu a na boj se suchem, aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů či předcházení jejich vzniku nebo tvorba nových venkovních výukových programů zaměřených na kontakt dětí s přírodou. Nově podporujeme i projekty tzv. občanské vědy jako např. zapojování dobrovolníků do monitoringu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,“ upřesňuje zaměření programu Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

O finanční příspěvek v právě vyhlášené výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje mohou na realizaci konkrétního projektu mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, právně vedené jako spolek či pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba. Podmínkou je spolufinancování příjemcem dotace minimálně 30 % rozpočtu projektu. Každá organizace může požádat o podporu nejvýše tří projektů. Minimální výše dotace je 30 000 Kč a maximální 250 000 Kč na jeden projekt. Příjem začal 23. 9. 2019 a končí 24. října 2019.

Výzvu Programu najdete na webových stránkách MŽP v rubrice Grantová řízení pro NNO.

Případné dotazy zodpoví odbor finančních a dobrovolných nástrojů, kontaktní osoba Mgr. Petra Nováková Sádková, e-mail: petra.novakova@mzp.cz .

Zdroj: tiskové oddělení MŽP

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version