Domů Odpady Digitální odpadové tržiště, ano i tam si můžete koupit ústní roušky

Digitální odpadové tržiště, ano i tam si můžete koupit ústní roušky

0
Názory a komentáře - Michael Rada

Komentář Michaela Rady – DIGITÁLNÍ ODPADOVÉ TRŽIŠTĚ

Jedním ze základů prevence vzniku odpadu je znalost definice slova ODPAD. A nejenom to, velmi mi napomohlo i pochopení toho, jak odpad ve skutečnosti vzniká naplněním znění zákona. Trvalo mi to několik dlouhých měsíců, než jsem pochopil, že obé, může sloužit nejen tvorbě, ale i prevenci.

Stejně jako se zákon nezatěžuje detailem, zda-li je věc, jež se stává odpadem nová, či stará, nezabývá se tím je-li ze železa, nebo ze zlata a dokonce ani tím, zda-li by ji nešlo znovu použít, nezabývá se ani detailem, jak má vypadat MÍSTO NA UKLÁDÁNÍ ODPADU.

Může to být obyčejný odpadový koš, popelnice, kontejner, ale stejně tak i prostor vyznačený jen čarou na zemi, či dokonce jen nápisem na libovolné nádobě či dokonce na zdi, či ceduli, pod kterou je umístěn. Samozřejmě existuje i řada nařízení, jak má nápis vypadat, ale přijde-li na lámání chleba, pak jakékoli označení, je-li dodržováno, je v pořádku (to samozřejmě neplatí pro nebezpečné odpady a některé další, specifické skupiny odpadů, o těch však nyní není řeč).

Je-li tomu skutečně tak, pak nevidím rozdílu mezi světem fyzickým a virtuálním. Protože odpad je generován a ukládán v obou dvou případech.

Jsou tedy digitální skládky skládkami, resp. úložišti odpadu?

Jestliže ano, je jejich provozovatel nucen splňovat všechny náležitosti s jejich provozem spojené.

Zadáte-li do vyhledávače google výraz WASTE EXCHANGE, dodá vám téměř 200.000.000 odkazů ve zlomku vteřiny a mnoho z nich skutečně nabízí obchod s odpadem

Poslední zmiňovaný vznikl v roce 2018 v České republice, ve spolupráci s INCIEN, s cílem vytvořit světově unikátní platformu, které však zlé sudičky již do kolébky vložily dvě nepříjemnosti. Tou první bylo, že světová unikátnost se ve světě, kde jsou již více než dvě dekády stovky podobných, přiřazuje jen těžko a druhou to, že výrobek, či materiál se stává odpadem v okamžiku umístím-li ho na místo určené k ukládání odpadu a tím, jak vyplývá i z názvu, CYRKL měl zájem být, a tedy i je. V tom je totiž zakopaný pes.

Předmětem podnikání společnosti je totiž: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmětem činnosti: správa vlastního majetku

V praxi to znamená, že společnost, která dle svých slov za dva roky existence zprocesovala 7.800 tun odpadu nemusí mít na tuto činnost oprávnění vyplývající z její registrace při založení společnosti. To by bylo špatné, protože pokuty pro ty, kdo neoprávněně nakládají s odpadem mohou dosahovat až 10 milionů korun.

Pevně věřím, že tomu tak není a společnost si položku NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S VÝJIMKOU NEBEZPEČNÝCH, při svém založení registrovala, jak jsem jejímu majiteli a spoluzakladatelům doporučil. Na závěr si dovolím zopakovat to, co je jinými slovy uvedeno v úvodu.

Výrobek, věc, materiál se nestanou odpadem, pokud je neumístíte na místo určené k ukládání odpadu či nepředáte osobě, které má oprávnění s odpady nakládat.

Dostanou-li se však roušky v březnu 2020 na DIGITÁLNÍ ODPADOVÉ TRŽIŠTĚ, odpadem se stanou, bez ohledu na jejich potřebnost a skutečnost, že jsou úplně nové, a to nepovažuji za správné.

Namísto všech uživatelů totiž dle zákonem mohou s tímto odpadem zacházet jen ti, kdo mají odpovídající razítko a mezi ty zcela jistě LÉKAŘI, SESTRY, PEČOVATELÉ, SENIOŘI, PRODAVAČKY, POKLADNÍ a mnoho dalších nepatří.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version