Domů Odpady Cesta podpory daňového zvýhodnění recyklace odpadu a druhotných surovin…

Cesta podpory daňového zvýhodnění recyklace odpadu a druhotných surovin…

0

V dubnu byl finálně v Evropském parlamentu schválen balíček k oběhovému hospodářství. S ním byly schváleny i evropské odpadové cíle a jejich časování k roku 2035. Redakce Odpadového fóra do Polemiky v květnovém čísle položila otázku týkající se českého roku 2024…

Aktuální Polemiku uvedla redakce Odpadového fóra takto:

Už jen šest let zbývá obcím se připravit na nová pravidla pro skládkování odpadů, kdy nebude možné na skládky ukládat recyklovatelné a využitelné odpady. Navíc do finále spěje podoba evropského Balíčku k oběhovému hospodářství, kde bude mj. kladen velký důraz na recyklaci komunálních odpadů.

A položila následující dotaz:

„Jaké konkrétní kroky doporučujete obcím, aby se maximálně připravily na rok 2024 a jak jim můžete pomoci?“

Na dotaz tentokrát odpovídali

Jan Maršák – MŽP

Zdeňěk Bočan – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Lukáš Grolmus – EKO-KOM a.s.

Martin Hájek – Teplárenské sdružení ČR

Soňa Jonášová – Incien, z.ú.

Ivo Kropáček – Hnutí DUHA

Petr Havelka – Česká asociace odpadového hospodářství

Bohumil Rataj, Daniel Javůrek – Sdružení komunálních služeb

Příspěvek Petra Havelky z ČAOH přinášíme zde

Obce jsou našimi dlouholetými partnery a zákazníky, a proto aktivně sledujeme jejich postoje k vývoji odpadové legislativy. Názor obcí je rovněž zásadní z toho důvodu, že jsou to právě obce a města (občané), kteří platí a budou platit většinu nákladů za komunální odpady. To je prostý fakt. Český zákaz skládkování (směsných komunálních odpadů) v roce 2024 je samozřejmě možný a myslím, že pro odpadový sektor to může být technicky splnitelné, byť dosti nákladné pro původce. Za peníze lze realizovat prakticky cokoli. Pokud budou obce a města chtít splnit evropský cíl k omezení skládkování o 11 let dříve, než požaduje nová evropská legislativa (ta definuje omezení skládkování k roku 2035 na 10%) a shodnou se na tom, pak je to možné (více také zde).

Obce mají mít rozhodující slovo

Je logické, že takové řešení bude pro obce a města znatelně dražší, než řešení postavené na respektování evropských cílů a jejich časování. Důležité je, aby obce a města měly v této debatě k zákonu možnost uplatnit svobodně svoji vůli a mohly se racionálně rozhodnout, zda evropská cesta (rok 2035), nebo ta přísnější a nákladnější Česká (rok 2024). Což při poslaneckém pozměňováku, kterým byl rok 2024 do českého zákona velmi narychlo, těsně a bez jakéhokoliv objektivního odůvodnění prosazen, jednoznačně nemohly. A to je škoda. Doufejme, že v přípravě nového zákona o odpadech bude hledání řešení o poznání férovější. Podle nás ale není nejpodstatnější rok 2024. Naše firmy a značná část jimi obsluhovaných obcí jde postupně naproti evropským cílům už nyní. Bez potřeby násobného zdražení a bez odkazování na umělý strašák roku 2024(více např. zde – 12345).

Kroky k cílům z balíčku činíme již několik let

Pokud otázka zní, jaké konkrétní kroky činíme, pak odpověď je jednoduchá. Jdeme přesně dle strategie EU k oběhovému hospodářství. Každoročně ve spolupráci s obcemi snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky (viz zde). Obcím nabízíme výrazné zefektivnění systémů třídění do barevných popelnic (popelnice přímo do domů). To funguje ruku v ruce s viditelným snížením množství produkovaných směsných komunálních odpadů (SKO). Příkladů jsou již desítky – obcí a měst, velkých i malých. A je zřejmé, že to funguje. A chtějí to další a další obce. Zbytkové odpady chceme dále třídit. Materiálově využitelnou část směrovat do recyklace, energeticky bohatou frakci do certifikovaných paliv z odpadů, k využití v k tomu určených energetických zdrojích. Nevyužitelný a silně zredukovaný zbytek skončí na skládce.

Podporujme recyklaci, nikoli však zdražením poplatků obcím, ale daňovým zvýhodněním recyklovaných výrobků

K tomu, aby obce postupně plnily evropské odpadové cíle, můžeme pomoci i tak, že podpoříme rozvoj dalších recyklačních kapacit. Ale ne tak, že je zaplatí obce a města ve formě násobně navýšených skládkovacích poplatků. Poplatků, kterými zajistí velmi výhodnou návratnost a bezpečnost soukromých investic do drahých technologií. Proč by to obce měly dělat? My doporučujeme motivační cestu podpory, nikoli represivníDoporučujeme daňové zvýhodnění recyklovaných výrobků, recyklátů, druhotných surovin, snížení zdanění a ceny práce v recyklačním průmyslu a za třetí, závazek státu, aby ve veřejných zakázkách využíval také recyklované výrobky. To jsou skutečná a praktická opatření. To je funkční a logická motivace, nikoli trest.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství s odkazem na květnové číslo časopisu Odpadové fórum

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version