Domů Ekologie Česko selhává v ochraně lesů i vzácných živočichů

Česko selhává v ochraně lesů i vzácných živočichů

0

V Česku jsou zdravé lesy bez rozsáhlých pasek a viditelných dopadů kůrovcové kalamity čím dál vzácnější. Uměle vysazené smrky, které z velké části nahradily původní bohatou druhou skladbu lesa s převahou listnatých stromů, totiž snáze podléhají škůdcům, a tak se dříve pestrobarevný les mění v holé pláně a suché stromy. K původní podobě evropských pralesů se dnes nejvíce blíží asi bukové lesy na svazích, které si v Jizerských horách díky vysokému stupni ochrany uchovaly svou krásu a dokonce se dostaly i na seznam světového dědictví UNESCO. Naprosto odlišný příběh se však pojí  k acidofilním a květnatým bučinám v Krušných horách, které jsou sice taktéž na seznamu světového přírodního bohatství jako evropsky významná lokalita, ale současně s tím jsou také zahrnuty v těžebním plánu firmy I. H. Farm, kterou vlastní rodina uhlobarona Pavla Tykače.

Pochod za záchranu bučin v Krušných horách v červnu 2021 © Greenpeace

Zatímco stoleté buky v Jizerských horách byly vyhodnoceny pro tzv. bezzásahový typ ochrany, stejně staré (ale i starší) a mimořádně zachovalé buky ve Východním Krušnohoří budou pravděpodobně ještě tento měsíc pokáceny kvůli zisku, a to i v oblastech, které mají být od ledna úplně bezzásahové. Destruktivní těžba dřeva byla totiž Ústeckým krajem povolena navzdory všem připomínkám dalších účastníků správního řízení, mezi které patří Greenpeace ČR, Česká společnost ornitologická a město Horní Jiřetín, a tak vlastník lesa neotálel a pustil se do práce. MŽP, ke kterému jsme se jako účastníci správního řízení odvolali s žádostí o předběžné opatření na zákaz těžby, s vyjádřením naopak vůbec nespěchá a pravděpodobně se ho dočkáme až ve chvíli, kdy místo původních starých stromů začnou klíčit sazenice nových smrčků a vlastník lesa obdrží kůrovcové dotace. Minimálně by to odpovídalo tempu s jakým se v rámci ochrany krušnohorských bučin potýkáme od chvíle, kdy byly zařazeny do sítě Natura 2000.

Kácení zdravých bukových lesů u Horního Jiřetína v prosinci 2021. © Radim Vaňous

Teprve letos v srpnu, sedm let po zákonem stanovené lhůtě, ujednal krajský úřad s vlastníkem lesa smluvní ochranu území. A nejenže z celkové plochy bylo vymezeno pouhých 200 hektarů lesa do bezzásahového režimu, ale úřad ještě navíc necelé dva měsíce před platností této smlouvy povolil těžební zásahy i v tomto území, které má být ponecháno samovolnému vývoji. Hrozí tedy naprosto zbytečné a nevratné poškození biotopu, čímž by o svůj domov přišla celá řada chráněných živočichů, kteří patří mezi ohrožené druhy, z nichž některé jsou už dnes na pokraji vyhynutí. Český stát tak opět nedodržuje mezinárodní úmluvy, ke kterým patří i dostatečná ochrana evropské přírody, a porušuje zákon o evropsky významných lokalitách.

Svoz dřeva u Jezeří © Radim Vaňous

Výsadba nepůvodních dřevin, která zde probíhala, ohrožuje celý místní ekosystém a v jejím důsledku může dojít k poklesu biodiverzity, což je rovněž v rozporu se strategií EU a našimi nadnárodními závazky. Stejně tak jako naše národní neochota rozšiřovat bezzásahová území, které by dle evropských strategických dokumentů měla tvořit minimálně 30 % území členských států a minimálně 10 % z nich by mělo být v nejpřísnějším stupni ochrany. Je tristní, že ohrožujeme staré lesy, ve kterých žijí vzácné druhy ptáků a brouků, jakými jsou třeba kovařík fialový nebo páchník hnědý, a nerespektujeme ani odborný názor ornitologů, kteří dlouhodobě upozorňují na pokles ptačích populací i výskyt chráněných opeřenců v Krušných horách. Pokud dojde k vyhynutí vzácných druhů, jakými jsou třeba orel mořský nebo tetřívek, bude to bohužel i zásluhou našeho malého státu uprostřed Evropy, který ignoruje vědecké poznatky a nedodržuje své závazky.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version