fbpx

Každá padlá kapka na vyschlou půdu může probudit život.

0
V projektech, které již více než půl dekády realizuji a snažím se nacházet a implementovat řešení, díky kterému bude možné předcházet plýtvání surovinami. Voda...

Výzva k novému programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny

0
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci nově schváleného programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Program slouží zejména...

Investice do životního prostředí a managementu odpadů

0
Takto se dá nazývat nekonečný příliv prostředků do nikdy nekončícího managementu odpadů. Slovo management se často ponechává i v českém jazyce ve své původní...

Směrnice Evropského parlamentu pro spalování odpadu

0
Závěry o BAT pro spalování odpadu. Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (angl. Reference Document on Best Available Techniques) obsahují kapitolu s názvem...

Nezákonné plošné kácení stromů kolem železnic ?

0
Správa železnic prosazuje plošné kácení podél tratí. Podle soudu je nezákonné. Plošné kácení dřevin kolem železnic od poloviny ledna umožňuje novela o drahách bez...

Rychlý konec všech uhelných elektráren do roku 2030?

0
Uhelná komise by měla doporučit uzavření Počerad. Nový majitel to zjevně sám neudělá. Další výzvou jsou nové cíle do Pařížské dohody. Již v pondělí 13. ledna...

Tvrdá měna za měkké dřevo? Genderově nevyvážený les? Jak k tomu přijdou houby?

0
Dne 30.7.2019 zde vyšel jeden z nejčtenějších článků tohoto roku. Týkal se pozitivních ekonomických dopadů kůrovcové kalamity. ´´Čína skupuje České dřevo, radují se lesníci,...

Jsou radní Prahy skutečně pro “ekologicky” čistý vzduch

0
Čistá nebo nečistá Praha? Z pohledu otce E-MOTIONEERa, jak mne někteří nazývají, sleduji pečlivě vývoj na trhu osobní mobility. Nejenom v tuzemsku, ale i...

Firma nelegálně upravovala terén odpadní zeminou

0
Firma TRCZ v Lovosicích nelegálně upravovala terén odpadní zeminou. Dostala pokutu 100 tisíc korun. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ústí nad Labem uložili pokutu...

Systémová prevence vzniku odpadu a plýtvání na MARSU?

0
První průmysl na Marsu? Když jsem začal budovat INDUSTRY 5.0, tak jsem definoval jasně její principy. Již od počátku byla průmyslem bez odpadů a...

Potraviny, které pomohly lidem v nouzi a karanténou uzavřených městech

0
Potravinové banky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství během dvou týdnů zachránily a rozdaly 330 tun potravin. Za poslední dva týdny, kdy byl vyhlášen stav nouze,...

AKTUÁLNĚ ČR - COVID 19

Pravidelně aktualizované oficiální údaje a další aktuální situace kolem pandemie CORONAVIRU COVID-19 na základě podnětů uživatelů s ohledem na epidemiologickou situaci.