Domů Doporučené Jaká opatření se plánují pro oblast nakládání s odpady?

Jaká opatření se plánují pro oblast nakládání s odpady?

0

Níže stručně uvádíme nejdůležitější dnes zveřejněné cíle balíčku k oběhovému hospodářství – text Evropské komise.

Jaká opatření se plánují pro oblast nakládání s odpady?

Evropa v současnosti každoročně přichází zhruba o 600 milionů tun materiálů, které jsou obsaženy v odpadu a daly by se recyklovat či znovu využít. Jen zhruba 40 % odpadu vyprodukovaného domácnostmi v EU se recykluje, přičemž míra recyklace v některých oblastech dosahuje dokonce 80 % a v jiných je naopak nižší než 5 %. Přeměna odpadu na surovinu je nezbytnou součástí účinnějšího využívání zdrojů a výraznějšího příklonu k oběhovému hospodářství.

Co bude Komise dělat:

  • stanoví pro EU společný cíl do roku 2030 dosáhnout 65% míry recyklace komunálního odpadu;
  • stanoví pro EU společný cíl do roku 2030 dosáhnout 75% míry recyklace obalových odpadů;
  • stanoví závazný cíl, aby se do roku 2030 skládkovalo nejvýše 10 % veškerého odpadu;
  • s členskými státy bude intenzivněji pracovat na tom, aby se u nich zlepšilo nakládání s odpady;
  • zjednoduší a zdokonalí definice odpadu a sjednotí výpočetní metody;
  • zajistí, aby se strukturální fondy využívaly ve prospěch cílů unijní legislativy o odpadech a řídily se hierarchií způsobů nakládání s odpady v EU – hierarchie ukládá pořadí priorit podle nejlepšího výsledku z hlediska životního prostředí, tj. postupně od předcházení vzniku, přes přípravu k opětovnému použití, recyklaci a energetické využití až po likvidaci, jako je například skládkování;
  • navrhne minimální kritéria pro režimy rozšířené odpovědnosti výrobce – ocenění se dostane výrobcům, kteří na trh uvádějí ekologičtější výrobky a podporují jejich využití a recyklaci na konci životního cyklu.

Celková informace je k dispozici zde: informace o balíčku k oběhovému hospodářství

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

 

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Exit mobile version